Nhà đất

Đầu tư KCN Bạch Đằng gần 1.000 tỉ đồng tại Quảng Ninh

14:34 | 09/08/2019

Chia sẻ

Dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bạch Đằng có qui mô 176,5 ha tại Khu vực Đầm Nhà Mạc, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, dự án có qui mô 176,45 ha với vốn đầu tư hơn 994 tỉ đồng. Trong đó, vốn của nhà đầu tư là 200 tỉ đồng, vốn huy động từ các tổ chức tín dụng và vốn hợp pháp khác là hơn 794 tỉ đồng.

Dự án do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sửa chữa ô tô Hải Phòng làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện Dự án 50 năm kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư. Địa điểm thực hiện Dự án tại khu vực Đầm Nhà Mạc, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh quy định cụ thể tiến độ thực hiện Dự án theo quy định, trong đó lưu ý tiến độ thực hiện dự án không quá 5 năm kể từ ngày ký quyết định chủ trương đầu tư, tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

Theo tìm hiểu, trước đây dự án này có tên là Dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cảng tổng hợp và dịch vụ kho bãi Bạch Đằng.

Tuy nhiên, tháng 9/2018, sau khi xem báo cáo chủ trương đầu tự án của UBND tỉnh Quảng Ninh, Bộ KH&ĐT cho biết, do Công ty TNHH MTV Sửa chữa ô tô Hải Phòng là nhà đầu tư trong nước; Công ty CP Đầu tư KCN Bạch Đằng chưa được thành lập nên Bộ chưa có cơ sở để xem xét Công ty CP Đầu tư KCN Bạch Đằng là nhà đầu tư thực hiện Dự án. 

Do đó, Bộ chỉ xem xét thẩm định nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH MTV Sửa chữa ô tô Hải Phòng. 

Đồng thời, Bộ KH&ĐT cũng kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ninh điều chỉnh tên dự án cho phù hợp.

Thu Hà