|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Đất Xanh lãi ròng 176 tỷ đồng trong năm 2023, có khoản lỗ trăm tỷ từ công ty liên doanh

15:46 | 06/02/2024
Chia sẻ
So với năm 2022, kết quả kinh doanh của Đất Xanh đã cải thiện đáng kể khi công ty lãi ròng 176 tỷ đồng và dòng tiền kinh doanh giảm âm hơn 2.700 tỷ.

Trong năm tài chính 2023, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (: DXG) đạt 3.706 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 176 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt giảm 33% và 44% so với năm 2022. Kết quả này tương ứng với 67,4% kế hoạch doanh thu và vượt 1,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Riêng ở quý cuối năm, doanh thu thuần tăng trưởng hơn 53% khi đạt 1.400 tỷ đồng. Lãi ròng hơn 47 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ ròng 342 tỷ đồng ở cùng kỳ.

Công ty đã giảm tất cả các chi phí, đặc biệt là chi phí quản lý doanh nghiệp, mặc khác ghi nhận khoản lỗ hơn trăm tỷ từ công ty liên doanh, liên kết. Tính đến cuối năm, Đất Xanh có 3 công ty liên doanh, liên kết gồm: CTCP Đất Xanh Capital, CTCP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam, Công ty TNHH Đầu tư Lê Gia Newland.

(Nguồn: Nguyên Ngọc tổng hợp; Đồ họa: Nguyên Ngọc). 

(Nguồn: Nguyên Ngọc tổng hợp; Đồ họa: Nguyên Ngọc). 

Dòng tiền kinh doanh tiếp tục ghi nhận âm hơn 1.130 tỷ nhưng đã cải thiện đáng kể so với con số âm hơn 3.900 tỷ trong năm 2022.

Tại thời điểm kết thúc năm, quy mô tài sản thu hẹp 5% về 28.795 tỷ đồng, chủ yếu giảm đầu tư tài chính dài hạn tại các đơn vị, chi phí trả trước dài hạn. Trong đó, Đất Xanh đã thoái hết 40% vốn tại Công ty TNHH REIC

Chiếm tỷ trọng lớn trong tài sản vẫn là tồn kho với 14.139 tỷ đồng (49%) và các khoản phải thu ngắn hạn 11.428 tỷ đồng (40%).

Cụ thể, tồn kho là bất động sản dở dang hơn 10.890 tỷ, thành phẩm hơn 2.500 tỷ. Công ty không công bố thông tin chi tiết về các dự án.

Đối với các khoản phải thu, có hơn 3.100 tỷ là ký quỹ, ký cược cho các hợp đồng tiếp thị và phân phối dự án bất động sản, hơn 2.300 tỷ tạm ứng đầu tư, còn lại không được thuyết minh cụ thể.

Nợ phải trả giảm hơn 1.600 tỷ về 14.600 tỷ, trong đó tổng dư nợ vay chiếm 5.290 tỷ đồng (khoảng 3.580 tỷ đồng là dư nợ tín dụng, 1.450 tỷ đồng nợ trái phiếu….). Trong năm, Đất Xanh đã trả hơn 3.300 tỷ đồng nợ gốc và 543 tỷ đồng lãi vay (năm 2022 trả hơn 5.580 tỷ đồng nợ gốc và 520 tỷ đồng lãi vay).

Ngoài ra, công ty còn ghi nhận hơn 4.600 tỷ phải trả ngắn hạn khác là tiền khách hàng đặt cọc mua căn hộ và nhận vốn góp từ hợp đồng hợp tác kinh doanh.

(Nguồn: Nguyên Ngọc tổng hợp; Đồ họa: Nguyên Ngọc). 

 

Nguyên Ngọc