Doanh nghiệp

Đạm Phú Mỹ muốn thay đổi lãnh đạo chủ chốt

10:42 | 04/01/2019

Chia sẻ

Tại đại hội cổ đông bất thường lần này, Hội đồng Quản trị Đạm Phú Mỹ sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu hai thành viên HĐQT.

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 của CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ, mã: DPM), HĐQT công ty dự kiến trình cổ đông chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đoàn Văn Nhuộm và bà Nguyễn Thị Hiền.

Hai thành viên trên là người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đề cử tham gia HĐQT Đạm Phú Mỹ. Nay theo sự điều động của PVN đến đảm nhận nhiệm vụ đại diện của PVN tại đơn vị khác. Các thành viên đã tuân thủ sự điều động của PVN và gửi đơn xin từ nhiệm đến Tổng công ty.

Hiện có 4 ứng cử viên đã muốn tham gia thành viên HĐQT, trong đó có 3 người đại diện phần vốn nhà nước của PVN tại Đạm Phú Mỹ bao gồm ông Nguyễn Tiến Vinh, ông Dương Trí Hội và ông Lê Minh Hồng.

Riêng ông Trương Văn Hiền, sinh năm 1955, đại diện cho nhóm 4 cổ đông: Tổng công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An; CTCP Lương thực Vật tư Nông nghiệp Dak Lak; KWE Beteiligugen AG và ông Phạm Kỳ Hưng, tham gia ứng cử.

Ngoài ra, tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường này, HĐQT Đạm Phú Mỹ cũng xin ý kiến ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua làm rõ việc tính thời gian nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT không quá 5 năm kể từ ngày được ĐHĐCĐ bầu/phê chuẩn vào HĐQT gồm ông Đoàn Văn Nhuộm và ông Louis T Nguyen.

Mới đây, Đạm Phú Mỹ đã quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng lần lượt là 5,5% và 67% so trước đó.

Theo đó, về sản lượng sản xuất, công ty điều chỉnh giảm mạnh sản lượng NPK từ 170.000 tấn xuống còn 50.000 tấn; UPC85 lại giảm nhẹ từ 13.500 tấn xuống 13.000 tấn.

Về sản lượng kinh doanh, Đạm Phú Mỹ giảm nhẹ từ 820.000 tấn xuống 800.000 tấn; trong khi NPK giảm mạnh từ 150.000 tấn xuống 35.000 tấn.

Tổng doanh thu tăng từ 8.577 tỉ đồng lên 9.050 tỉ đồng, tương đương tăng 5,5% so trước đó. Lợi nhuận sau thuế tăng từ 371 tỉ đồng lên tới 620 tỉ đồng, tức gần gấp đôi kế hoạch trước đó.

Xem thêm

Minh Anh