Hàng hóa

CPTPP: Cam kết thuế quan của Mexico đối với giày dép Việt Nam

08:53 | 21/09/2020

Chia sẻ

Trong CPTPP, Mexico có cam kết thuế quan đối với sản phẩm giày dép hạn chế (hầu như chỉ mở hơn so với Nhật Bản và Peru).

Mexico cam kết xóa bỏ thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực với 19/72 dòng thuế giày dép (khoảng 26,4% số dòng thuế). Sau đó, cắt giảm và xoá bỏ thuế theo lộ trình 5 - 13 năm với các dòng thuế còn lại.

Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

So sánh CPTPP với thuế MFN của Mexico

Trước CPTPP, Việt Nam và Mexico chưa có FTA chung nào; giày dép Việt Nam thuộc diện áp dụng thuế MFN mà Mexico áp dụng chung cho tất cả các thành viên WTO chưa có FTA với nước này.

Cụ thể, thuế MFN trung bình năm 2018 mà Mexico áp dụng là 18,54% với các sản phẩm giày dép Chương 64, một mức thuế cao.

Vì vậy, CPTPP mang đến cho giày dép Việt Nam lợi thế đáng kể về thuế quan, đặc biệt với một số dòng hàng hóa đang có mức thuế MFN rất cao.

Tuy nhiên, cần lưu ý là để tận dụng thuế quan ưu đãi, giày dép Việt Nam phải đáp ứng qui tắc xuất xứ CPTPP (trong khi thuế MFN không có điều kiện về qui tắc xuất xứ).

Ánh Dương