Doanh nghiệp

Công ty năng lượng Mỹ muốn đầu tư dự án nhà máy điện khí tại Việt Nam

22:37 | 09/09/2019

Chia sẻ

Gen X Energy đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để lên kế hoạch đầu tư dự án Tổ hợp khí hoá lỏng LNG và kho chứa khí hoá lỏng LNG, hệ thống vận chuyển khí… trên địa bàn tỉnh này.

Theo tin từ báo Chính phủ, chiều ngày 9/9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp ông Scott Kicker, Tổng Giám đốc điều hành Công ty năng lượng Gen X Energy (Mỹ).

Ông Scott Kicker cho biết, doanh nghiệp này đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để lên kế hoạch đầu tư dự án Tổ hợp khí hóa lỏng LNG và kho chứa khí hóa lỏng LNG, hệ thống vận chuyển khí… trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Gen X Energy cũng có kế hoạch đầu tư dự án nhà máy điện khí tại Việt Nam. Ông Scott Kicker đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành xem xét đưa dự án này vào Tổng sơ đồ điện và hướng dẫn Công ty và các bên liên quan tổ chức triển khai đầu tư dự án, góp phần tăng cường quan hệ song phương giữa Việt Nam và Mỹ.

pho-thu-tuong-vuong-dinh-hue-tiep-cong-ty-nang-luong-gen-x-energy-hoa-ky

Nguồn: Báo Chính phủ.

Trước lời đề nghị của Tổng giám đốc Gen X Energy, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Việt Nam muốn mời nhiều doanh nghiệp của Mỹ tới đầu tư để cân đối hơn cán cân thương mại giữa hai quốc gia, là chủ trương chung của Việt Nam.

Phó Thủ tướng cho rằng Gen X Energy sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường là phù hợp với chủ trương thu hút và hợp tác trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài của Việt Nam. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng có nhu cầu nhập khí hóa lỏng và phát triển các nhà máy điện khí để bảo đảm nhu cầu năng lượng cho nền kinh tế.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, việc một dự án năng lượng được bổ sung hay rút ra khỏi Tổng sơ đồ điện của quốc gia không quan trọng bằng tính hiệu quả, cạnh tranh trong xây dựng, vận hành, sản xuất kinh doanh của dự án, bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc thị trường, phù hợp với lợi ích của các bên liên quan.

Do đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị công ty và đối tác phía Việt Nam có báo cáo cụ thể hơn nữa về quy mô, công suất và đầu tư gửi Bộ Công Thương và Văn phòng Chính phủ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

TH