|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Công ty mẹ TKV đặt mục tiêu lãi hơn 2.500 tỷ đồng trong năm 2024

11:42 | 25/06/2024
Chia sẻ
Năm 2024, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giao chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cho TKV là 2.584 tỷ đồng.

Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vừa giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 cho Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Cụ thể, tổng doanh thu 178.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.584 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) 6,3%, khả năng thanh toán nợ đến hạn >1.

Về tình hình hoạt động, TKV đã hoàn thành công tác xây dựng đề án "Phát triển tổng thể lĩnh vực Bauxite – Alumin – Nhôm của TKV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Theo nội dung đề án, đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, TKV sẽ tập trung đầu tư mở rộng nâng công suất Tổ hợp Alumin Nhân Cơ lên khoảng 2 triệu tấn Alumin/năm; đầu tư mới Tổ hợp Bauxite - Alumin - Nhôm Đắk Nông 2 có công suất 2 triệu tấn Alumin mỗi năm và 0,5 - 1 triệu tấn nhôm mỗi năm.

TKV sẽ thực hiện 2 đề án thăm dò và 5 dự án Bauxite - Alumin - Nhôm với tổng mức đầu tư dự kiến trên 182.000 tỷ đồng. Trong đó, tập đoàn ưu tiên thực hiện Dự án Nhà máy Điện phân Nhôm Đắk Nông 2 ngay trong năm 2024, phấn đấu hoàn thành trong năm 2030, để nâng cao giá trị chế biến sâu, góp phần xây dựng Đắk Nông trở thành trung tâm Công nghiệp nhôm quốc gia.

Để chuẩn bị cho việc triển khai các dự án sắp tới tại Đắk Nông, TKV đã xây dựng các phương án nguồn lực về vốn đầu tư, dành gần 1.000 tỷ đồng thăm dò các mỏ Bauxite trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, đáp ứng triển khai các dự án Alumin - Nhôm trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị nguồn nguyên liệu để đáp ứng triển khai các dự án. 

Lâm Anh