|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Công ty kinh doanh vàng mã trên sàn chốt chia cổ tức tổng tỷ lệ 100%

14:52 | 06/12/2023
Chia sẻ
Kế hoạch chia cổ tức tổng tỷ lệ 100% được thông qua khi niên độ 2022 - 2023, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái vượt lần lượt 5% và 63% mục tiêu cả năm.

CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (Mã: CAP) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 và thông qua tất cả các tờ trình.

Trong đó, công ty dự kiến tỷ lệ chia cổ tức niên độ 2022 - 2023 (kết thúc ngày 30/9/2023) là 100%, trong đó 50% bằng tiền (5.000 đồng/cp) và 50% bằng cổ phiếu.

Với hơn 10,05 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính CAP sẽ chi hơn 100 tỷ đồng để thanh toán cổ tức tiền mặt. Đồng thời công ty phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu phân phối cho cổ đông hiện hữu. Vốn điều lệ sau phát hành sẽ tăng lên 150,7 tỷ đồng.

 Nguồn: Tổng hợp từ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của công ty. 

Kế hoạch chia cổ tức tổng tỷ lệ 100% được thông qua khi niên độ 2022 - 2023, doanh thu của CAP đạt 611 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 114 tỷ, vượt lần lượt 5% và 63% mục tiêu năm.

Sang niên độ 2023 - 2024, công ty đặt mục tiêu doanh thu 560 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế kỳ vọng đạt ít nhất 70 tỷ đồng, giảm 39%. CAP dự kiến tỷ lệ cổ tức tối thiểu là 35% (không nêu rõ bằng tiền mặt hay cổ phiếu).

ĐHĐCĐ thường niên cũng đã thông qua phương án phát hành 190.681 cổ phiếu ESOP cho cán bộ quản lý chủ chốt công ty nhằm ghi nhận sự đóng góp, khích lệ tinh thần làm việc cũng như sự gắn bó lâu dài với công ty.

Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian thực hiện sau khi hoàn tất việc chi trả cổ tức niên độ 2022 - 2023 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Về nhân sự, ĐHĐCĐ đã bầu thêm hai thành viên HĐQT là ông Nguyễn Huy Thông và ông Trần Thanh Hà. Như vậy HĐQT của CAP sẽ có tổng cộng 5 người, trong đó ông Trương Ngọc Biên là Chủ tịch.

Theo giới thiệu, ông Trần Thanh Hà sinh năm 1959, quê quán Yên Bái, là cử nhân Kinh tế. Ông Hà bắt đầu làm việc tại CAP từ năm 2002. Từ tháng 1/2019 đến nay, ông Trần Thanh Hà nghỉ hưu.

Ông Nguyễn Huy Thông sinh năm 1977, quê quán Hà Tĩnh và có trình độ Thạc sĩ Quản lý kinh tế. Ông Thông cũng đã gia nhập CAP từ năm 2000 và đảm nhiệm nhiều vị trí. Tháng 1/2023, ông là Phó Giám đốc phụ trách kế hoạch và tháng 4/2023 làm Phó Giám đốc phụ trách mảng chế biến lâm sản của CAP.

Minh Hằng