Doanh nghiệp

Công ty Giáo dục Thành Thành Công của gia đình họ Đặng kinh doanh ra sao sau khi bán cho nước ngoài?

08:04 | 05/09/2019

Chia sẻ

Doanh thu của hệ thống TTC EDU niên độ (1/7/2018 – 30/6/2019) đạt 576 tỉ đồng, tăng 25% so với cùng kì năm trước.
ttc-edu-1706

Trường Đại học Yersin Đà Lạt là chi nhánh hạch toán độc lập của TTC EDU

Theo báo cáo tài chính năm 2019 niên độ (1/7/2018 – 30/6/2019) vừa được Công ty Giáo dục Thành Thành Công (TTC EDU) công bố, hoạt động kinh doanh của đơn vị này đã có những chuyển biến khởi sắc sau khi người nhà ông Đặng Văn Thành thoái vốn.

Cụ thể, doanh thu trong năm tài chính 2019 của TTC EDU đạt 576 tỉ đồng, tăng 25% so với cùng kì năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 237 tỉ đồng, tăng 25%, biên lợi nhuận gộp đạt 41,15%.

Trong kì, ngoại trừ chi phí bán hàng tăng cao hơn mức tăng lợi nhuận gộp (từ 7,7 tỉ đồng lên 13,7 tỉ đồng) thì chi phí tài chính chỉ tăng 20% lên mức 43 tỉ đồng, chi phí quản lí doanh nghiệp cũng chỉ tăng 16% giúp TTC EDU đạt 49 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế và 35 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 31% so với năm trước.

TTCEDU KQKD

Nguồn: BCTC kiểm toán TTC EDU

Trong năm, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương 85,4 tỉ đồng, hơn gấp đôi cùng kì năm trước. TTC EDU đã tiếp tục đầu tư thuần 61,7 tỉ đồng, chủ yếu đầu tư vào cơ sở vật chất.

Ngoài ra, hoạt động tài chính cũng tạo ra dòng tiền thuần 274 tỉ đồng do công ty thu về 298 tỉ đồng từ việc phát hành 300 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi cho bà Đặng Huỳnh Ức My - con gái doanh nhân Đặng Văn Thành

Tổng nguồn vốn của TTC EDU tại ngày 30/6 là 1.169 tỉ đồng. Trong đó, vốn điều lệ của TTC EDU không thay đổi tại mức 350 tỉ đồng. Tuy nhiên, cơ cấu chủ sở hữu đã có sự thay đổi.

Nhóm TTC Group bao gồm bà Đặng Huỳnh Ức My và Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công không còn là cổ đông lớn sở hữu 87,57% và 10,7% cổ phần của TTC EDU như tại ngày 30/6/2018.

Thay vào đó, một cổ đông nước ngoài là Lam Champion Investment Limited đã thay thế nhóm TTC Group sở hữu 95% cổ phần của TTC EDU. Bà My đã giảm sở hữu xuống còn 3,3%.

Bên cạnh đó, chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của TTC EDU cũng đã được chuyển sang bà Tabongkod Peunchob, quốc tịch Thái Lan từ ngày 29/5/2019, bà My chỉ còn giữ vai trò thành viên Hội đồng quản trị.

Giữa tháng 6, thị trường đã xôn xao tin tin tức Tập đoàn Thành Thành Công 95% vốn tại mảng giáo dục cho quỹ đầu tư Navis Capital có quy mô 5 tỉ USD. Tuy vậy, giá trị của thương vụ này vẫn chưa được tiết lộ.

Navis Capital Partners, quỹ đầu tư có trụ sở tại Malaysia đã xác nhận hoàn tất việc mua TTC EDU. Đồng thời, Navis Capital Partners cũng kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển hệ thống, mở rộng chương trình giảng dạy tại Việt Nam thông qua thương vụ này.

Một chi tiết đáng lưu ý là theo hợp đồng phát hành trái phiếu ngày 9/5/2019, bà Đặng Huỳnh Ức My có quyền chuyển đổi toàn bộ trong một lần hoặc nhiều lần sang cổ phiếu phổ thông của TTC EDU với giá chuyển đổi được cố định là 32.000 đồng/cp.

Theo đó, số lượng cổ phần theo đó được phát hành sau khi lô trái phiếu đáo hạn là 9,375 triệu cổ phần trong khoảng thời gian từ ngày 8/5/2020 đến ngày 10/4/2022.

Như vậy, nếu không có thoả thuận nào khác, con gái ông Đặng Văn Thành có thể lại sở hữu 10,53 triệu cổ phần, tương đương 23,72% cổ phần của TTC EDU sau khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu.

TTC EDU được thành lập năm 2007, tới nay đã phát triển thành chuỗi giáo dục tư nhân có đến 24 đơn vị thành viên; bao gồm 8 trường mầm non, 6 trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông và 2 trường đại học - cao đẳng là Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi Đồng Nai và Trường Đại học Yersin Đà Lạt.

Tại ngày 30/6/2019, TTC EDU cho biết hệ thống đang có 1.783 nhân viên, tăng 111 thành viên so với cùng kì năm 2018. 

Huy Nguyên