Tài chính

Công ty cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam thay đổi vốn điều lệ

22:31 | 21/09/2020

Chia sẻ

Hai cổ đông của Công ty cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam là Công ty tài chính KDB (Hàn Quốc) và Công ty Mizuho Leasing Company (Nhật Bản).

Ngày 17/9/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có quyết định về việc sửa đổi nội dung giấy phép thành lập và hoạt động Công ty TNHH cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam 100% vốn nước ngoài.

Theo đó, NHNN chấp thuận sửa đổi vốn điều lệ của công ty thành 350 tỉ đồng. Trong đó, Công ty tài chính KDB góp 285,77 tỉ đồng, Công ty Mizuho Leasing Company góp 64,23 tỉ đồng.

Công ty tài chính KDB (Hàn Quốc), có trụ sở chính Seoul, Hàn Quốc; Công ty Mizuho Leasing Company, Limited, Tokyo, Nhật Bản.

Công ty TNHH Cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam (VILC) là công ty cho thuê tài chính đầu tiên được cấp phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Công ty được hình thành từ sự liên kết đa quốc gia giữa các ngân hàng và tổ chức tài chính quốc tế vào đầu năm 1997.

Minh Hằng