|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Công trình Viettel muốn chia cổ tức tỷ lệ 39,5% sau một năm lãi kỷ lục

17:31 | 16/04/2021
Chia sẻ
Dự kiến Công trình Viettel sẽ chia cổ tức gồm 10% cổ tức bằng tiền (1.000 đồng/cp) và 29,5% cổ tức bằng cổ phiếu.

Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction, mã: CTR) công bố báo cáo thường niên 2020, đặt mục tiêu năm 2021 đạt 6.600 tỷ đồng tổng doanh thu và 276 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 3,4% và 0,6% so với thực hiện 2020.

Công trình Viettel muốn chia cổ tức tỷ lệ 39,5% sau một năm lãi kỷ lục - Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công trình Viettel. (Nguồn: Báo cáo thường niên 2020 CTR).

Về kế hoạch chi cổ tức, công ty dự kiến sẽ chia cổ tức năm 2020 cho cổ đông với tỷ lệ 10% bằng tiền (1.000 đồng/cp) và 29,5% cổ tức bằng cổ phiếu. Cao hơn so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 thông qua, tỷ lệ 10% bằng tiền và 16% cổ phiếu.

Trước đó, năm 2020, Công trình Viettel chứng kiến doanh thu tăng 25% so với 2019, đạt 6.360 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 274 tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2019. Đây cũng là năm Công trình Viettel báo lãi cao kỷ lục.

2020 cũng là năm ghi nhận cơ cấu doanh thu của Công trình Viettel có sự dịch chuyển. Trong đó, mảng giải pháp tích hợp và bán hàng thương mại gia tăng tỷ lệ đóng góp vào tổng doanh thu từ 11,5% lên 20,5%, đạt 1.309 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu công ty vẫn là dịch vụ vận hành khai thác nhà trạm (53%), đạt 6.360 tỷ đồng.

Nói thêm về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công trình Viettel trong năm 2021, dự kiến các hoạt động sản xuất sẽ tiếp tục xoay quanh bốn trụ chính gồm: xây dựng, vận hành khai thác, giải pháp tích hợp, xây dựng dân dụng B2B, đầu tư hạ tầng và công nghệ thông tin.

Về sản phẩm, công ty sẽ đẩy mạnh kinh doanh các giải pháp thông minh, tạo giá trị cho xã hội: Smart home, smart city, năng lượng tái tạo, home care, Solar care, IT support, giải pháp CNTT quản trị riêng cho từng doanh nghiệp.

Đối với hoạt động vận hành khai thác, tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác truyền thống như CMC Telecom, Mobifone,… trong lĩnh vực Fiber/Tower care. Dự tính doanh thu ước đạt 141,05 tỷ đồng.

Đối với việc xây dựng trong tập đoàn, đảm bảo tiến độ phát sóng trạm, củng cố hạ tầng mạng lưới cho VTNet, doanh thu ước đạt 543 tỷ đồng.

Xây dựng ngoài tập đoàn, tập trung vào các công trình xây dựng dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật. Doanh thu dự kiến 755,74 tỷ đồng.

Công ty tiếp tục đầu tư hạ tầng cho thuê, đầu tư các sản phẩm như năng lượng, BTS, DAS, ngầm hoá. Đồng thời tiếp tục chủ trương mua lại hạ tầng của Viettel, cũng như cho Viettel thuê lại hệ thống nguồn của các trạm BTS. Dự kiến hoạt động này sẽ mang về doanh thu 200 tỷ đồng cho công ty năm 2021.

Cuối cùng, với các giải pháp tích hợp, Công trình Viettel cho biết sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi, đa dạng hoá sản phẩm trong các ngành như năng lượng, cơ điện, ICT, smart solution,… doanh thu dự kiến 460 tỷ đồng.

Thiên Trường

Lãi suất giảm, dòng tiền từ tiết kiệm sẽ chảy dần ra các kênh chứng khoán, BĐS?
Theo chuyên gia của Mirae Asset, dòng tiền luôn tìm kiếm tới các khoản đầu tư có lợi nhuận cao hơn, hấp dẫn hơn. Khi lãi suất giảm, dòng tiền sẽ chuyển dịch từ kênh tiết kiệm sang thị trường chứng khoán, BĐS nhưng có độ trễ nhất định.