|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Công thức mới tính giá thanh toán áp dụng trong phiên đáo hạn phái sinh

21:17 | 16/05/2022
Chia sẻ
Thông tin mới đây, để hạn chế khả năng tác động giá từ thị trường phái sinh phái sinh lên thị trư cơ sở, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ban hành quy chế ký quỹ, bù trừ và thanh toán chứng khoán phái sinh.

Trong đó, một trong những điểm mới của quy chế này là điều chỉnh giá thanh toán cuối cùng của hợp đồng tương lai chỉ số VN30.

Cụ thể, giá thanh toán cuối cùng sẽ là giá trị trung bình số học giản đơn của chỉ số VN30 trong 30 phút cuối cùng của ngày đáo hạn (bao gồm 15 phút khớp lệnh liên tục và 15 phút khớp lệnh định kỳ đóng cửa) sau khi đã loại trừ đi 3 mức giá trị chỉ số cao nhất và 3 mức giá trị chỉ số thấp nhất của phiên khớp lệnh liên tục, thay vì chỉ lấy giá trị chỉ số VN30 phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa như cách tính trước đây.

“Việc tính giá thanh toán cuối cùng theo phương pháp nêu trên sẽ được VSD áp dụng sau khi Sở giao dịch hoàn tất điều chỉnh thông tin hợp đồng mẫu và công bố tối thiểu sau 7 ngày làm việc theo quy định hiện hành”, lãnh đạo UBCKNN cho hay.

Thông tin thêm về thị trường phái sinh, sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 được đưa vào vận hành vào ngày 10/8/2017. Sau khoảng 4,5 năm vận hành, những thay đổi về chính sách trên thị trường phái sinh là không lớn ngoài việc nâng tỷ lệ ký quỹ giao dịch phái sinh từ 10% lên 13% vào tháng 7/2018.

 

Giao dịch phái sinh được nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn. Số tài khoản giao dịch phái sinh tại thời điểm cuối tháng 4/2022 là 973.155 tài khoản

Hoàng Linh