Hàng hóa

Có thể miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với phân bón DAP và MAP trước thời hạn

15:25 | 08/10/2019

Chia sẻ

Bộ Công thương chính thức tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP (vụ việc SG06) trong thời hạn 30 ngày.

Theo Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) thời hạn áp dụng biện pháp tự vệ được áp dụng đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP có mã HS: 3105.10.20; 3105.10.90; 3105.20.00; 3105.30.00; 3105.40.00; 3105.51.00; 3105.59.00; 3105.90.00 nhập khẩu vào Việt Nam là 2 năm kể từ ngày 7/3/2018 đến ngày 6/3/2020 nếu không gia hạn.

Theo đó, trước khi kết thúc thời gian này, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2700/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kì biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam vào ngày 3/9 vừa qua.

Căn cứ kết quả rà soát cuối kì, việc áp dụng biện pháp tự vệ có thể được gia hạn hoặc không gia hạn.

Tuy nhiên, trong thời gian áp dụng biện pháp tự vệ thì tháng 10 hàng năm Cơ quan điều tra sẽ thông báo việc tiếp nhận hồ sơ miễn trừ, theo Thông tư 06/2018/TT-BCT ngày 20/4/2018 của Bộ Công Thương.

Vì vậy, đây là thời điểm các doanh nghiệp đáp ứng điều kiện được miễn trừ nộp hồ sơ có thể đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ cho năm 2020.

Cũng theo Cục Phòng vệ thương mại hồ sơ miễn trừ gồm các tài liệu được qui định tại Điều 12 và Phụ lục 03 Thông tư 06/2018/TT-BCT, đặc biệt doanh nghiệp cần phải làm rõ khối lượng, số lượng đề nghị miễn trừ ước tính từ ngày 1/1/2020 đến ngày 6/3/2020 và khối lượng, số lượng dự kiến sử dụng ước tính cho cả năm 2020.

Thời han nộp hồ sơ là 30 ngày kể từ ngày Cơ quan điều tra thông báo tiếp nhận hồ sơ miễn trừ. 

Như Huỳnh