Hàng hóa

Việt Nam chính thức rà soát cuối kì biện pháp tự vệ với phân bón DAP và MAP nhập khẩu

10:47 | 04/09/2019

Chia sẻ

Chậm nhất đến ngày 2/10, tất cả các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cần đăng kí để làm bên liên quan của vụ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam.

Ngày 3/9, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) cho biết Bộ Công Thương đã ban hành quyết định rà soát cuối kì biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu.

Hàng hóa nhập khẩu tiến hành rà soát đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP, có mã HS: 3105.10.20; 3105.10.90; 3105.20.00; 3105.30.00; 3105.40.00; 3105.51.00; 3105.59.00; 3105.90.00.

Theo qui định của Luật Quản lí ngoại thương, thời hạn rà soát cuối kì việc áp dụng biện pháp tự vệ là không quá 6 tháng kể từ ngày có Quyết định rà soát, trong trường hợp cần thiết có thể gia hạn một lần nhưng không quá 6 tháng.

Theo đó, tất cả tổ chức, cá nhân có quyền lợi liên quan trong vụ việc có thể đăng kí với Cơ quan điều tra để trở thành bên liên quan. 

Bên liên quan sẽ được tiếp cận thông tin lưu hành công khai trong quá trình điều tra, gửi các ý kiến bình luận, thông tin và bằng chứng liên quan đến việc hàng hóa thuộc đối tượng rà soát.

Đơn đăng kí làm bên liên quan theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 2700/QĐ-BCT phải được gửi tới Cơ quan điều tra trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định rà soát, tức là đến ngày 2/10/2019.

Do đó, cơ quan điều tra khuyến nghị tất cả các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nên đăng kí để làm bên liên quan để có thể bình luận, tiếp cận các thông tin, hồ sơ vụ việc để đảm bảo lợi ích hợp pháp của mình.

phân bón 4

Chậm nhất đến ngày 2/10, tất cả các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nên đăng kí để làm bên liên quan.

Trước đó, ngày 2/3/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 686/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam (mã vụ việc SG06).

Mức thuế hiện tại là 1.072.104 đồng/tấn. Biện pháp sẽ hết hạn kể từ ngày 7/3/2020 nếu không gia hạn.

Theo Điều 69 Nghị định 10/2018/NĐ-CP, chậm nhất 9 tháng trước ngày quyết định áp dụng biện pháp tự vệ hết hiệu lực, Cơ quan điều tra thông báo về việc tiếp nhận Hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kì việc áp dụng biện pháp tự vệ.

Theo đó, ngày 31/5/2019, CỤc Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) đã đăng thông báo công khai về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kì biện pháp.

Đến ngày 2/7, Cục Phòng vệ thương mại nhận được Hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kì của Công ty DAP-Vinachem và Công ty DAP số 2- Vinachem.

Sau khi thẩm định Hồ sơ, ngày 3/9, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2700/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kì biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu.

Như Huỳnh