|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Cổ phiếu tâm điểm ngày 13/6: NLG, GMD, PTB

19:56 | 12/06/2019
Chia sẻ
Nhận định kỹ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm NLG, GMD, PTB.

NLG - Tích lũy 

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC)

Điểm nhấn kỹ thuật: 

- Xu hướng hiện tại: tích lũy, điều chỉnh trong ngắn hạn và có khả năng giữ đà hồi phục trong trung hạn 

- Chỉ báo xu hướng MACD: Vận động đi ngang, ở dưới đường trung tâm và dưới đường tín hiệu. 

- Chỉ báo RSI: trong vùng bán 

- Đường MA: các đường MA tiếp tục xu hướng tăng trừ MA 20 giảm và MA 200 đi ngang. 

Phân tích: 

Cổ phiếu NLG đang vận động trong kênh giá 28,1 – 30,45. Chỉ báo RSI nằm trong vùng bán ủng hộ trạng thái điều chỉnh và tích lũy trong ngắn hạn. Chỉ báo MACD cho thấy vùng giá của NLG có khả tăng tiếp tục điều chỉnh ở các phiên tiếp theo. Vận động của tất cả các đường MA hướng lên trừ MA 20 giảm và MA 200 đi ngang với thanh khoản đang tăng. Do vậy NLG khả năng duy trì xu hướng tích lũy và điều chỉnh trong ngắn hạn và có khả năng giữ đà hồi phục trong trung hạn. Ngưỡng kháng cự của NLG là 30,9 và ngưỡng hỗ trợ tại 27,82 và 28,55. 

nlg

Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu NLG

GMD - Xu thế tăng 

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC)

Điểm nhấn kỹ thuật: 

- Xu hướng hiện tại: tăng trong ngắn hạn và và giữ đà tăng trong trung hạn

- Chỉ báo xu hướng MACD: MACD ở trên đường tín hiệu và ở trên đường trung tâm. 

- Chỉ báo RSI: trong vùn mua, xu hướng tiếp tục vận động trong vùng mua. 

- Đường MA: tất cả các đường MA tiếp tục vận động hướng lên trừ MA 50 tiếp tục giảm. 

Phân tích: 

GMD vận động trong vùng tích lũy trên mốc hỗ trợ 27,45 (tương ứng với Fibonacci 50%) và trong đà hồi phục từ vùng đáy 25,1 giữa tháng 1/2019. Thanh khoản cổ phiếu trong trạng thái tích cực. Chỉ báo RSI ủng hộ xu hướng tăng trong ngắn và trung hạn và chỉ báo MACD cho thấy dấu hiệu GMD tăng giá trong các phiên sau. Vận động các đường MA tiếp tục cho thấy đà hồi phục được duy trì. Nếu cổ phiếu còn vận động trên ngưỡng 27,45 với thanh khoản tích cực, GMD có thể tiếp tục đà tăng đến ngưỡng kháng cự 28,45 và 29,8. Nếu GMD mất mốc 27,45 thì cổ phiếu điều chỉnh về vùng giá quanh mức hỗ trợ 26,89.

gmd

Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu GMD

PTB - Kỳ vọng vượt đỉnh ngắn hạn

CTCP Chứng khoán Yuanta  Việt Nam (FSC)

Điểm nhấn kỹ thuật: 

- Ngưỡng kháng cự ngắn hạn: 66,74

- Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn: 63,16

- Xu hướng ngắn hạn (5-10 ngày): Tăng

- Ngưỡng kháng cự trung hạn: 77,13

- Ngưỡng hỗ trợ trung hạn: 60

- Xu hướng trung hạn (1-3 tháng):  Tăng

Phân tích:

Mức Stock Rating của PTB ở mức 85 điểm, đây là mức cao cho thấy các nhà đầu tư trung hạn có thể tiếp tục mua và nắm giữ. Đồ thị giá của PTB có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho thấy khả năng vượt đỉnh ngắn hạn là khá cao. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn được nâng từ mức giảm lên tăng. Do đó, nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua ở vùng giá hiện tại với tỷ trọng dưới 30% với mức mục tiêu ngắn hạn kỳ vọng 77.130 đồng.

ptb

Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu PTB

Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.

Ánh Hường