Chứng khoán

Cổ phiếu GVR của Tập đoàn Cao Su đã 'rộng đường' chuyển sàn?

16:59 | 27/08/2019

Chia sẻ

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Mã: GVR) gần như đã đáp ứng đủ các tiêu chí điều kiện niêm yết trên HOSE.

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 vừa được GVR công bố cho thấy, Tập đoàn đã không còn bị kiểm toán nhấn mạnh về nội dung "Tập đoàn và các công ty con trực thuộc tập đoàn chưa được phê duyệt quyết toán cổ phần hoá." - đây là nội dung quan trọng nhất đã khiến quá trình chuyển sàn của cổ phiếu GVR gặp trục trặc từ năm 2018 đến nay.

BCTC kiem toan

BCTC soát xét bán niên 2019 GVR

Việc niêm yết cổ phiếu GVR tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) thực tế đã được bàn đến từ năm 2018, ngay sau khi cổ phiếu GVR đoàn chính thức giao dịch trên UPCoM tháng 3/2018.

Tại ĐHĐCĐ được tổ chức vào tháng 5/2018, ban lãnh đạo GVR đã trình cổ đông thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định thời gian thực hiện niêm yết cổ phiếu GVR tại HOSE.

Dù vậy, việc này đã kéo dài mà theo lãnh đạo GVR cho biết là do tồn tại một số vấn đề về thủ tục, chủ yếu là việc phê duyệt quyết toán cổ phần hoá.

GVR chưa quyết toán CPH

BCTC năm 2019 GVR cho biết Tập đoàn chưa phê duyệt quyết toán cổ phần hoá.

Như vậy, với việc không còn bị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ về việc chưa phê duyệt quyết toán cổ phần hoá, cổ phiếu GVR đang rộng đường niêm yết trên HOSE.

Ngày 15/7, HĐQT Tập đoàn Cao Su cũng đã công bố Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương thực hiện chuyển sàn, niêm yết cổ phiếu GVR trên sàn HOSE. Thời gian thực hiện thủ tục chuyển sàn dự kiến trong qúi III/2019.

Trước đó, Tập đoàn cũng đã chính thức đưa thêm 3,87 tỉ cổ phiếu lên giao dịch bổ sung tại hệ thống UPCoM. Qua đó GVR đưa toàn bộ lượng cổ phiếu đang lưu hành vào giao dịch trên thị trường chứng khoán từ 4/7 với tổng số lượng 4 tỉ cổ phiếu.

Năm 2018, doanh thu và lợi nhuận hợp nhất sau thuế của Tập đoàn lần lượt đạt 14.081 tỉ đồng và 2.544 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.967 tỉ đồng.

6 tháng đầu năm, GVR ghi nhận doanh thu thuần 7.612 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.090 tỉ đồng, lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 874 tỉ đồng.

Tại ngày 31/12/2018, vốn chủ sở hữu của GVR ở mức 49.509 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu bình quân năm 2018 là 48.638 tỉ đồng.

Như vấy, ROE trong năm 2018 của GVR là 5,2%, vừa đủ đáp ứng đủ tiêu chuẩn ROE (lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu) ít nhất 5% theo Quyết định 346/QĐ-SGDHCM do HOSE ban hành tháng 8/2016.   

Trên thị trường, cổ phiếu GVR cũng liên tục tăng giá trong năm nay, hiện cổ phiếu này đã tăng giá 80% kể từ đầu năm.

Hoàng Trung