|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Cổ đông HDBank chốt phương án tham gia nhận chuyển giao bắt buộc, điều chỉnh kế hoạch phát hành ESOP

17:19 | 23/08/2022
Chia sẻ
Cổ đông HDBank thông qua phương án tham gia chương trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, phát hành trái phiếu tại nước ngoài và điều chỉnh kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM. (Ảnh: HDBank).

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) vừa công bố các nghị quyết và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bằng văn bản.

Trong đó thông qua một số nội dung bao gồm việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP), tham gia chương trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và phương án chào bán, phát hành trái phiếu tại nước ngoài.

Cụ thể, cổ đông ngân hàng thông qua việc nhận chuyển giao một ngân hàng TMCP được kiểm soát đặc biệt. Sau khi HDBank nhận chuyển giao bắt buộc, NHTM được chuyển giao bắt buộc hoạt động dưới hình thức ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên do HDBank là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.

ĐHĐCĐ cũng phê duyệt việc HDBank thực hiện góp vốn điều lệ, với mức không quá 9.000 tỷ đồng vào ngân hàng mục tiêu tại thời điểm chuyển giao bắt buộc và tiếp tục thực hiện việc góp vốn phù hợp với lộ trình của phương án nhận chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt.

Phía ngân hàng cho biết NHTM được chuyển giao không thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính với HDBank. Trong thời gian thực hiện phương án nhận chuyển giao, HDBank được xử lý phần vốn góp, xử lý cổ phần dưới các hình thức phù hợp hoặc sáp nhập theo phương án được phê duyệt.

Báo cáo mới đây của CTCP Chứng khoán SSI cho biết dù thông tin về ngân hàng mục tiêu vẫn chưa được tiết lộ, nhưng việc HDBank dự kiến góp trước 9.000 tỷ đồng và tích cực huy động vốn trên thị trường vốn trong vài năm qua, công ty chứng khoán nhận định rằng HDBank có thể đang đàm phán các điều khoản (lợi ích) tốt hơn của thương vụ này.

Hoặc ngân hàng mục tiêu, trong trường hợp này, thực sự có tình hình tài chính và/hoặc mạng lưới chi nhánh/tiền gửi khách hàng tốt hơn so với ba ngân hàng thuộc diện kiểm soát đặc biệt còn lại. 

Bên phương án chuyển giao, cổ đông ngân hàng cũng thông qua đề xuất phát hành trái phiếu tại nước ngoài theo chương trình Euro Medium Term Note (EMTN) với tổng giá trị 900 triệu USD (kỳ hạn 3-10 năm) trong giai đoạn 2022 - 2024. Trái phiếu dự kiến sẽ được phát hành cho các nhà đầu tư quốc tế và niêm yết trên SGX. 

Ngoài ra, phương án phát hành 20 triệu cổ phiếu cho người lao động (ESOP) được điều chỉnh thời gian thực hiện lên ba năm từ năm 2021 đến hết năm 2023 và được phát hành thành nhiều đợt.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, HĐQT đã trình cổ đông thông qua phương án phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP trong vòng hai năm từ 2021 đến 2022. Cổ phiếu ESOP phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng ba năm kể từ ngày phát hành.  

Phương Nga