|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Cổ đông Eximbank sắp được nhận cổ tức tỷ lệ 20% sau gần 10 năm

10:31 | 04/02/2023
Chia sẻ
Ngân hàng dự kiến sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% tăng vốn điều lệ lên 14.814 tỷ đồng. Lần chia cổ tức gần đây nhất là 4% bằng tiền mặt cho năm 2013 và được thực hiện vào năm 2014.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) vừa thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tăng vốn điều lệ thêm gần 2.459 tỷ đồng lên 14.814 tỷ đồng.

Theo đó, cổ đông sẽ được chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% và ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 20/2. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến là 245,88 triệu cổ phiếu với tổng giá trị 2.458 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ các năm 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021.

Đây là lần đầu tiên Eximbank chia cổ tức kể từ năm 2014 đến nay. Lần chia cổ tức gần đây nhất là 4% bằng tiền mặt cho năm 2013 và được thực hiện vào năm 2014.

Kế hoạch chia cổ tức này đã được Hội đồng Quản trị (HĐQT) ngân hàng thông qua vào tháng 6/2022 và dự kiến thực hiện trước quý III/2022. Tuy nhiên mãi tới nay ngân hàng mới chính thức thực hiện.

Số vốn tăng thêm sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng với dự kiến đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, trụ sở làm việc, đầu tư công nghệ,... và mở rộng hoạt động kinh doanh của Eximbank.

Năm 2022, lợi nhuận trước thuế của Eximbank đạt hơn 3.707 tỷ đồng gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước (1.260 tỷ đồng năm 2021).

Nguyên nhân giúp Eximbank lãi đột biến trong năm nay là nhờ tăng trưởng lợi nhuận đều ở nhiều mảng kinh doanh từ thu nhập lãi thuần đến mảng dịch vụ, kinh doanh ngoại hối,... Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng tăng gần 70% trong khi chi phí dự phòng rủi ro lại giảm 90% so với cùng kỳ do những năm trước đã trích lập cao.

Hội đồng quản trị Eximbank cũng đã chấp thuận đề xuất của ban điều hành ngân hàng về kế hoạch kinh doanh năm 2023 với lợi nhuận trước thuế ước đạt 5.000 tỷ đồng.

Mới đây, vào đầu tháng 1, ngân hàng đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm bầu bổ sung ba thành viên HĐQT sau khi các cổ đông lớn SMBC và nhóm Thành Công rút vốn nhưng bất thành do không đủ túc số. Đại hội bất thường lần 2 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 14/2/2023.

Diệp Bình