|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

chứng quyền

Việt Nam ra mắt chứng quyền có bảo đảm trong quý III

Việt Nam ra mắt chứng quyền có bảo đảm trong quý III

Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) có kế hoạch đưa các chứng quyền có bảo đảm (CW) trong quý III để mở rộng sự lựa chọn đầu tư và thu hút thêm vốn nước ngoài vào thị trường.
Chứng khoán -15:39 | 04/05/2017
Ông Vũ Bằng: Ra mắt TTCK phái sinh vào tháng 5, chứng quyền có đảm bảo trong tháng 9

Ông Vũ Bằng: Ra mắt TTCK phái sinh vào tháng 5, chứng quyền có đảm bảo trong tháng 9

Về việc hợp nhất hai sở, ông Bằng cho biết đã trình đề án chờ lấy ý kiến các bộ, ban, ngành và nhiều khả năng sẽ hình thành mô hình Holding sẽ quản lý hai công ty con là HOSE và HNX.
Chứng khoán -16:14 | 09/03/2017
Làm sao để đưa chứng quyền có bảo đảm lên niêm yết?

Làm sao để đưa chứng quyền có bảo đảm lên niêm yết?

Quy trình đưa chứng quyền có bảo đảm (CW) lên niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán bao gồm đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, phân phối và đưa CW lên niêm yết. Dưới đây là các quy định mà tổ chức phát hành phải thực hiện khi đăng ký chào bán và phân phối CW.
Chứng khoán -19:09 | 06/03/2017
Thị trường chờ đợi gì khi chứng quyền có đảm bảo đi vào hoạt động?

Thị trường chờ đợi gì khi chứng quyền có đảm bảo đi vào hoạt động?

Thị trường chứng khoán Việt Nam sắp đón nhận một công cụ đầu tư mới, là chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant). Để hiểu rõ về công cụ đầu tư này, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) đã cung cấp các thông tin liên quan đến chứng quyền có bảo đảm.
Chứng khoán -07:20 | 24/10/2016
Chứng quyền có bảo đảm sinh lời như thế nào cho nhà đầu tư?

Chứng quyền có bảo đảm sinh lời như thế nào cho nhà đầu tư?

Thị trường chứng khoán Việt Nam sắp đón nhận một công cụ đầu tư mới, là chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant). Để hiểu rõ về công cụ đầu tư này, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) đã cung cấp các thông tin liên quan đến chứng quyền có bảo đảm.
Chứng khoán -07:10 | 24/10/2016
Lịch sử thị trường chứng quyền trên thế giới

Lịch sử thị trường chứng quyền trên thế giới

Thị trường chứng khoán Việt Nam sắp đón nhận một công cụ đầu tư mới, là chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant). Để hiểu rõ về công cụ đầu tư này, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) đã cung cấp các thông tin liên quan đến chứng quyền có bảo đảm.
Chứng khoán -07:05 | 24/10/2016
Chứng quyền có bảo đảm – Sản phẩm mới trên TTCK Việt Nam

Chứng quyền có bảo đảm – Sản phẩm mới trên TTCK Việt Nam

Thị trường chứng khoán Việt Nam sắp đón nhận một công cụ đầu tư mới, là chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant). Để hiểu rõ về công cụ đầu tư này, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) đã cung cấp các thông tin liên quan đến chứng quyền có bảo đảm.
Chứng khoán -07:00 | 24/10/2016