Chứng khoán

Chứng khoán KS chính thức trở thành công ty con của KSFinance

12:02 | 25/11/2021

Chia sẻ

Ngày 22/11, CTCP Tập đoàn KSFinance đã hoàn tất nhận chuyển nhượng hơn 51 triệu cổ phiếu của CTCP Chứng khoán KS (KS Securities), qua đó trở thành công ty mẹ với tỷ lệ sở hữu 50,99% vốn cổ phần.

Ngày 22/11 vừa qua, CTCP Tập đoàn KSFinance đã hoàn tất nhận chuyển nhượng hơn 51 triệu cổ phiếu của CTCP Chứng khoán KS (KS Securities - OTC: HRS), qua đó trở thành cổ đông lớn nhất tại công ty chứng khoán này với tỷ lệ sở hữu 50,99% vốn cổ phần.

Toàn bộ số cổ phiếu trên được chuyển nhượng từ Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Dự án Trường Hải và Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Công trình Việt.

Được biết, phần lớn số cổ phần trên mới được hai đơn vị này nhận chuyển nhượng từ ngày 14/10 vừa qua. Sau giao dịch, hai tổ chức này không còn nắm giữ cổ phần nào tại KS Securities.

Chứng khoán KS chính thức trở thành công ty con của KS Finance - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo kết quả chuyển nhượng ngày 22/11.

Chứng khoán KS chính thức trở thành công ty con của KSFinance - Ảnh 2.

Nguồn: Báo cáo kết quả chuyển nhượng ngày 15/10.

Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, KS Securities sẽ trở thành công ty con của KSFinance. Việc thương thảo, ký kết hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp được giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc KSFinance phụ trách thực hiện.

Trước đó vào tháng 5, KS Securities đã hoàn tất việc phát hành và chào bán gần 89 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng/cp, qua đó tăng vốn điều lệ từ 110,5 tỷ đồng lên hơn 1.000 tỷ đồng.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 889,8 tỷ đồng được KS Securities dùng để bổ sung vốn cho hoạt động môi giới chứng khoán, bao gồm giao dịch ký quỹ (100 tỷ đồng), tự doanh chứng khoán (514,8 tỷ đồng), bảo lãnh phát hành chứng khoán (165 tỷ đồng), tư vấn đầu tư chứng khoán (10 tỷ đồng) và đầu tư tài sản cố định (100 tỷ đồng).

Tiền thân của KS Securities là Công ty Chứng khoán Việt Nam Gateway (trước đó là Chứng khoán Tầm Nhìn thành lập năm 2006). Tháng 2 năm nay, Việt Nam Gateway đổi tên thành Chứng khoán KS.

Thảo Bùi