|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán HSC lãi ròng 531 tỷ đồng năm 2020, tăng 22% so với 2019

15:30 | 21/01/2021
Chia sẻ
Luỹ kế cả năm 2020, Chứng khoán HSC ghi nhận 2.248 tỷ đồng doanh thu và 531 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 44% và 22,5% so với năm 2019.

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (Chứng khoán HSC - Mã: HCM) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 với doanh thu hoạt động tăng 108% lên 848 tỷ đồng. 

Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu khi tăng 190,5% lên 427 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu môi giới chứng khoán và lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh, tăng lần lượt 77% và 52% lên 221 tỷ đồng và 193,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí hoạt động của Chứng khoán HSC trong quý IV/2020 cũng tăng tới 199,5% lên 599 tỷ đồng trong quý IV/2020, chủ yếu do khoản lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (333 tỷ đồng). Kết quả, công ty báo cáo lợi nhuận sau thuế tăng 8% lên 137 tỷ đồng.

Chứng khoán HSC   - Ảnh 1.

(Nguồn: Linh Giang tổng hợp từ BCTC quý IV/2020 của Chứng khoán HSC).

Lũy kế cả năm 2020, Chứng khoán HSC ghi nhận doanh thu thuần 2.248 tỷ đồng, tăng 44% với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế cả năm 2020 lần lượt đạt 660 tỷ đồng và 531 tỷ đồng, tăng 24% và 22,5% so với kết quả đạt được trong năm 2019. 

Tính đến hết quý IV/2020, tổng tài sản của Chứng khoán HSC là 12.489 tỷ đồng, tăng 67% so với hồi đầu năm, trong đó phần lớn là các tài sản tài chính khi chiếm tỷ trọng tới 97%. 

Tài sản tài chính FVTPL cũng tăng từ 1.306 tỷ đồng lên 3.061 tỷ đồng, trong đó gồm 1.094 tỷ đồng là cổ phiếu niêm yết và giao dịch trên UPCoM và 914 tỷ đồng trái phiếu. Hiện HSC đang nắm giữ 500 tỷ đồng trái phiếu BID11908 và 413 tỉ đồng trái phiếu BVJC201901.

Tại ngày 31/12/2020, tổng giá trị cho vay ký quỹ của công ty là là 8.623 tỷ đồng, tăng 3.889 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm và là công ty chứng khoán tích cực giải ngân cho vay ký quỹ nhất thị trường trong năm 2020.

Linh Giang