|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán FPT (FPTS) lãi kỷ lục trong quý III, cho vay margin tăng hơn 1.750 tỷ đồng

21:23 | 20/10/2021
Chia sẻ
Trong quý III, FPTS báo lãi sau thuế 296 tỷ đồng, gấp 6,2 lần lợi nhuận quý III/2020 và là quý có lợi nhuận cao nhất kể từ khi hoạt động tới nay.

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS - Mã: FTS) vừa công bố cáo cáo tài chính quý III/2021 với doanh thu hoạt động đạt 434,9 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần giá trị cùng kỳ năm trước.

Về hoạt động kinh doanh cốt lõi, doanh thu môi giới tăng mạnh từ 45,4 tỷ đồng trong quý III/2020 lên 153,7 tỷ đồng kỳ này. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ  (FVTPL) gấp gần 21 lần quý trước, đạt 159,7 tỷ đồng, chủ yếu do khoản lãi từ việc đánh giá lại khoản đầu tư vào May Sông Hồng (Mã: MSH).

Ngoài ra, lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 144,2% lên 111,6 tỷ đồng. Tính tới cuối quý I, dư nợ cho vay và phải thu của FPTS khoảng trên 4.700 tỷ đồng. Trong đó dư nợ kỳ quỹ (margin) đạt gần 3.970 tỷ đồng, tăng hơn 1.750 tỷ đồng (44%) so với thời điểm đầu năm. Tổng vốn điều lệ ghi nhận 1.476 tỷ đồng, theo đó, giá trị cho vay margin trên vốn điều lệ của công ty khoảng 2,7 lần.

Cùng với sự tăng trưởng của doanh thu, chi phí hoạt động cũng tăng 160,6% lên 88,6 tỷ đồng. Theo đó, FPTS lãi trước thuế 332,5 tỷ đồng, bao gồm lợi nhuận đã thực hiện 182,6 tỷ đồng và lãi chưa thực hiện gần 150 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi thuế TNDN đối với khoản lợi nhuận đã thực hiện, FPTS báo lãi sau thuế 296 tỷ đồng, gấp 6,2 lần lợi nhuận quý III/2020 và là quý có lợi nhuận cao nhất kể từ khi hoạt động tới nay.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Chứng khoán FPT ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.024,5 tỷ đồng, gấp 4,7 lần giá trị 9 tháng năm 2020. Lãi trước thuế đạt 763 tỷ đồng, gấp 7,2 lần cùng kỳ và vượt xa kế hoạch lợi nhuận năm là 260 tỷ đồng.

Chứng khoán FPT (FPTS) lãi kỷ lục trong quý III, dư nợ margin tăng hơn 1.750 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nguồn: Thu Thảo tổng hợp từ BCTC quý III/2021 của Chứng khoán FPT.

Tính đến ngày 30/9/2021, danh mục tự doanh của FPTS có giá trị gần 929 tỷ đồng. Trong đó khoản đầu tư vào cổ phiếu May Sông Hồng chiếm hơn 545 tỷ đồng, còn lại là các cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu chưa niêm yết, trái phiếu và tiền gửi có kỳ hạn cố định.

FPTS mua cổ phiếu MSH từ trước năm 2012 với giá mua 13,5 tỷ đồng. Tính đến thời điểm 30/9, khoản đầu tư này ghi nhận lãi hơn 530 tỷ đồng, tuy nhiên công ty hiện vẫn chưa có kế hoạch thoái vốn khỏi May Sông Hồng.

Thu Thảo