|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán BSC báo lãi gấp đôi so với thực hiện cả năm 2020 sau 9 tháng

12:35 | 19/10/2021
Chia sẻ
Sau 9 tháng đầu năm, Chứng khoán BSC ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 920 tỷ đồng, tăng trưởng 38%. Nhờ tiết giảm chi phí hoạt động, BSC báo lãi trước thuế 345 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần cùng kỳ và gấp đôi kết quả đạt được trong cả năm 2020.

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC - Mã: BSI) mới đây đã công bố kết quả kinh doanh quý III với doanh thu hoạt động tăng trưởng 61% so với cùng kỳ năm 2020, lên mức 320 tỷ đồng.

Hoạt động môi giới ghi nhận mức tăng trưởng tích cực 127% và là mảng đóng góp hơn 37% nguồn thu trong quý III cho BSC. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng tăng gấp 2,4 lần, đạt mức 78,3 tỷ đồng. Một số hoạt động khác như tư vấn tài chính, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, tuy vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu doanh thu.

Có phần kém tích cực hơn, hoạt động tự doanh suy giảm nhẹ với lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ chỉ còn 72,8 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ, chủ yếu do giảm khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản.

Chứng khoán BSC báo lãi gấp đôi so với thực hiện cả năm 2020 sau 9 tháng - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC BSC.

Tổng chi phí hoạt động tăng 41% trong kỳ, phần lớn đến từ mức tăng hơn 114% của chi phí cho nghiệp vụ môi giới chứng khoán. Điểm tích cực là lỗ từ các tài sản tài chính (FVTPL) đã giảm 31% so với cùng kỳ, chỉ còn 35,2 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí, Chứng khoán BSC ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 129 tỷ đồng và 104 tỷ đồng, tăng tương ứng 64% và 53% so với quý III/2020.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu hoạt động đạt hơn 920 tỷ đồng, tăng 38% so với kết quả thực hiện trong 9 tháng năm 2020. Nhờ khởi sắc trong doanh thu trong khi chi phí hoạt động giảm 10%, BSC báo lãi trước thuế 345 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần cùng kỳ và gấp đôi kết quả đạt được trong cả năm 2020.

So sánh với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 180 tỷ đồng đề ra ở đầu năm, công ty chứng khoán này đã vượt hơn 91% mục tiêu ban đầu.

Tổng giá trị tài sản tại thời điểm 30/9/2021 là 5.165 tỷ đồng, tăng gấp 1,7 lần so với thời điểm đầu năm. Trong đó riêng dư nợ cho vay đã tăng trưởng 74%, từ 1.778 tỷ đồng lên mức 3.096 tỷ đồng.

Danh mục tự doanh của BSC cuối quý III có giá trị 1.446 tỷ đồng, tăng hơn 540 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó phần lớn là tiền gửi có kỳ hạn và trái phiếu. Một số cổ phiếu niêm yết trong danh mục BSC nắm giữ như MIG, BMI, VNM đều ghi nhận hiệu suất sinh lời tốt trong kỳ báo cáo.

Chứng khoán BSC báo lãi gấp đôi so với thực hiện cả năm 2020 sau 9 tháng - Ảnh 2.

Nguồn: BCTC BSC.

Thảo Bùi