|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Tự doanh BSC rót thêm gần 600 tỷ đồng vào cổ phiếu, FPT, TCB, HPG, MWG cùng xuất hiện trong danh mục

10:10 | 22/04/2024
Chia sẻ
Trong quý đầu năm, BSC bán ra lượng trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi trị giá lần lượt 6.509 tỷ đồng và 14.752 tỷ đồng. Khoản cổ phiếu đang đạt 767 tỷ đồng, bỏ xa con số 100 tỷ đồng đầu năm. Danh mục cổ phiếu niêm yết bao gồm 60 tỷ đồng FPT, 66 tỷ đồng TCB, 54 tỷ đồng HPG, 64 tỷ đồng MWG và 440 tỷ đồng cổ phiếu khác.

CTCP Chứng khoán BIDV (BSC - Mã: BSI) ghi nhận doanh thu hoạt động quý I đạt 352 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 2%. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 30%. Doanh thu môi giới tăng 55%.

Chi phí hoạt động giảm 14% so với quý I/2023 về 95 tỷ đồng. Lỗ từ các tài sản FVTPL giảm 66%, ngược lại chi phí môi giới tăng 35%.

Chi phí tài chính tăng 134% lên 39 tỷ đồng, chủ yếu từ tăng chi phí lãi vay. Chi phí quản lý tăng 19% lên 48 tỷ đồng. Từ đó, công ty báo lãi sau thuế đạt 137 tỷ đồng, tăng 40% so với kết quả cùng kỳ năm trước.

BSC báo lãi quý I tăng 40%. (Nguồn: X.N tổng hợp từ BCTC quý I).

Khoản tiền và tương đương tiền cuối quý I hơn 388 tỷ đồng, giảm một nửa so với đầu năm, trong đó không còn ghi nhận khoản tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng trị giá 570 tỷ đồng.

Ngược lại, BSC đã gia tăng đầu tư tự doanh. Giá trị FVTPL tăng 79% sau 3 tháng, đạt gần 3.200 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trái phiếu tăng 41% lên 963 tỷ đồng, chứng chỉ tiền gửi tăng 46% lên 1.431 tỷ đồng.

Khoản cổ phiếu đang đạt 767 tỷ đồng, bỏ xa con số 100 tỷ đồng đầu năm. Danh mục cổ phiếu niêm yết bao gồm 60 tỷ đồng FPT, 66 tỷ đồng TCB, 54 tỷ đồng HPG, 64 tỷ đồng MWG và 440 tỷ đồng cổ phiếu khác.

Thuyết minh FVTPL cuối quý I. (Nguồn: BCTC quý I).

BSC đã thực hiện hóa nhiều khoản đầu tư tự doanh FVTPL trong quý I. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 23.300 tỷ đồng, thu lãi ròng (lãi bán - lỗ bán chứng khoán) gần 36 tỷ đồng. Phần lớn giao dịch thuộc về chứng chỉ tiền gửi (14.752 tỷ đồng, lãi ròng ) và trái phiếu (6.509 tỷ đồng). Trong khi đó, cổ phiếu có giá trị giao dịch 71 tỷ đồng và lỗ ròng hơn 6 tỷ đồng.

BSC bán hơn 23.300 tỷ đồng chứng khoán trong quý I. (Nguồn: BCTC quý I).

Dư nợ cho vay hoạt động ký quý (margin) tại cuối quý I đạt 5.254 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm, đồng thời là con số cao nhất lịch sử hoạt động.

Dư nợ margin của BSC lập đỉnh mới. (Nguồn: X.N tổng hợp từ BCTC).

Xuân Nghĩa

Nhiều doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt vào tuần tới, cao nhất 20%
Trong tuần từ 22/7 đến 26/7, thị trường chứng khoán có 25 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức. Cấp nước Long Khánh là đơn vị trả cổ tức tiền mặt cao nhất với tỷ lệ 20%.