|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Tự doanh SHS thắng lớn với cổ phiếu FRT

09:28 | 21/04/2024
Chia sẻ
Tại cuối quý I, SHS ghi nhận giá trị khoản đầu tư FRT đạt 523 tỷ đồng, cao hơn 86% (tương đương 241 tỷ đồng) so với giá gốc.

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (Mã: SHS) cho biết thị trường chứng khoán diễn biến thuận lợi, giúp kết quả kinh doanh quý I tăng trưởng khả quan. 

Doanh thu hoạt động quý I giảm 17% so với cùng kỳ năm 2023 về mức 565 tỷ đồng. Nguyên do chủ yếu là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 27% và không có khoản doanh thu bảo lãnh, đại lý 18 tỷ đồng như cùng kỳ.

SHS báo lãi quý I gấp 9 lần cùng kỳ. (Nguồn: X.N tổng hợp từ BCTC quý I).

Trong khi đó, thị trường sôi động giúp doanh thu môi giới gấp đôi và lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 7%.

Tại chi phí hoạt động, SHS được hoàn nhập 26 tỷ đồng đối với khoản mục lỗ từ các tài sản FVTPL, trong khi năm trước, chi phí này lên đến 525 tỷ đồng do các khoản đầu tư giảm giá. Chênh lệch này (hơn 550 tỷ đồng) ảnh hưởng đáng kể nhất đến kết quả kinh doanh.

Lãi sau thuế quý I đạt 356 tỷ đồng, gấp 9 lần quý I/2023. Đây là kết quả tốt nhất trong hơn 2 năm, kể từ sau quý IV/2021 (lãi sau thuế 569 tỷ đồng). So với kế hoạch đưa ra tại báo cáo thường niên 2023, công ty đã thực hiện 43% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến cuối tháng 3, SHS đang cho vay ký quỹ (margin) 4.175 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Đây là dư nợ margin cao nhất 2 năm, kể cuối quý I/2022 (gần 4.400 tỷ đồng) nhưng vẫn thấp hơn so với mức đỉnh cuối năm 2021.

Dư nợ margin của SHS tăng 14% trong quý I. (Nguồn: X.N tổng hợp từ BCTC).

Đối với hoạt động tự doanh, tại FVTPL, SHS đã hạ tỷ trọng đầu tư (giá gốc) tại cổ phiếu chưa niêm yết 28%, tương đương với 175 tỷ đồng. Tuy vậy, giá trị thị trường của cả nhóm cổ phiếu gần như không đổi so đầu năm nhờ diễn biến tăng giá.

So với giá gốc, khoản cổ phiếu đang ước lãi 10,6%, tương đương với 359 tỷ đồng. Các mã đang nắm giữ tại FVTPL kể đến VPB, MWG, FRT...

Trong đó, FRT đóng góp lớn nhất với mức lãi 86%, tương đương với 241 tỷ đồng. Tính trong quý I và 12 tháng (đến cuối tháng 3), mã này đã tăng giá lần lượt 46% và 167%.

Tại tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS), công ty duy trì nắm giữ SHB và TCD. Với đà tăng giá khoảng 10-11% trong quý I của các mã này, ước tính lãi đầu tư AFS gia tăng lên 48%, tương đương với lãi 227 tỷ đồng (so với giá gốc).

SHS đang ước lãi 241 tỷ đồng tại khoản đầu tư FRT. (Nguồn: BCTC quý I).

Xuân Nghĩa