Chứng khoán

Chứng khoán CV sắp rút nghiệp vụ môi giới, thông báo khách hàng tất toán tài khoản

09:58 | 17/09/2020

Chia sẻ

Ngày cuối cùng để khách hàng làm thủ tục tất toán tài khoản giao dịch tại CVS là 18/10. Trường hợp khách hàng chưa làm thủ tục tất toán, CVS sẽ tự động chuyển tài khoản của khách hành sang CTCP Chứng khoán APG.

Theo nghị quyết mới nhất của ĐHĐCĐ CTCP Chứng khoán CV (CVS), công ty này chủ trương rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán và hủy tư cách thành viên tại Sở giao dịch Chứng khoán và Trung tâm lưu kí Chứng khoán Việt Nam (VDS). 

Nghị quyết trên nhận được sự tán thành của toàn bộ cổ đông công ty. 

CVS cho biết trước hết sẽ lập phương án xử lí tài khoản khách hàng, sau đó nộp hồ sơ xin rút nghiệp vụ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Cuối cùng là nộp hồ sơ xin hủy tư cách thành viên tới các Sở giao dịch Chứng khoán và VSD. 

Hội đồng quản trị CVS ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc Nguyễn Kim Hậu triển khai các công việc cần thiết để thực hiện nghị quyết trên.

Thông tin từ Chứng khoán CV, công ty thành lập năm 2009, trở thành thành viên của HNX và HOSE vào năm 2019. Hiện CVS hoạt động với vốn điều lệ 90 tỉ đồng. Người đại diện theo pháp luật đồng thời giữ vị trí Chủ tịch HĐQT của VCS là ông Jia Minghui.

Đồng thời, công ty cũng có thông báo cho khách hàng về việc dừng thực hiện nghiệp vụ môi giới và kế hoạch xử lí. Theo đó, CVS ngừng mở mới tài khoản giao dịch chứng khoán từ ngày 16/9. Thời điểm ngừng giao dịch mua bán chứng khoán vào ngày 13/10.

Thời hạn cuối cùng để khách hàng có thể đến CVS làm thủ tục tất toán tài khoản giao dịch (đóng hoặc chuyển tài khoản sang CTCK khác) là ngày 18/10.

Trường hợp hết ngày 18/10 mà khách hàng chưa làm thủ tục tất toán thì CVS sẽ tự động chuyển tài khoản của khách hàng sang CTCP Chứng khoán APG vào ngày 19/10.

Ánh Hường