|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán APEC bị buộc phải bán ra hàng triệu cổ phiếu API

10:50 | 25/12/2022
Chia sẻ
Với việc không đăng ký chào mua công khai, Chứng khoán APEC bị buộc phải bán ra hàng triệu cổ phiếu API của CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (Chứng khoán APEC, Mã: APS) với số tiền 250 triệu đồng.

Lý do bị xử phạt là Chứng khoán APEC không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật. Thông tin từ UBCKNN, từ ngày 22/9/2021 đến ngày 15/10/2021, CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương đã thực hiện giao dịch mua 4.500.000 cổ phiếu API của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu của công ty và người có liên quan (ông Nguyễn Đỗ Lăng - Ủy viên Hội đồng quản trị của CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương, đồng thời là Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Chứng khoán APEC) tăng từ 7.997.722 cổ phiếu API lên 12.499.722 cổ phiếu API (tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 22,59% lên 35,31% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương) nhưng Chứng khoán APEC không đăng ký chào mua công khai với UBCKNN.

Với vi phạm trên, ngoài bị phạt tiền, Chứng khoán APEC còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Chứng khoán APEC buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm, quy định tại điểm c khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Chứng khoán APEC bị buộc bán cổ phiếu API để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

Hoàng Linh