Chứng khoán

Chậm báo cáo khi bán 21,72 triệu cp, quĩ ngoại Singapore vừa bị UBCK xử phạt

08:31 | 14/03/2020

Chia sẻ

Theo đó, Recapital Investments Pte.Ltd. bị xử phạt 45 triệu đồng với hành vi này.

Mới đây, Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt với một quĩ ngoại và hai công ty trên thị trường. 

Cụ thể, Recapital Investments Pte.Ltd (Singapore) bị xử phạt 45 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. 

Ngày 17/9/2019, Recapital Investments Pte.Ltd. là tổ chức liên quan của ông Didik Cahyanto – thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay (Mã: NVT) đã bán 21,72 triệu cổ phiếu NVT nhưng ngày 4/10/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch.

Cùng đợt này, UBCKNN xử phạt 50 triệu đồng Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP vì  công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu gồm Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2018, Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2018 và Báo cáo thường niên năm 2018.

Phan Quân