Chứng khoán

Cảng Quy Nhơn dự kiến niêm yết HOSE trong 2019

18:21 | 01/04/2019

Chia sẻ

Hội đồng quản trị Cảng Quy Nhơn dự kiến trình cổ đông phương án niêm yết cổ phiếu QNP tại HOSE. Thời gian thực hiện trong năm 2019.

Theo tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên 2019 của CTCP Cảng Quy Nhơn (Mã: QNP), năm 2019, công ty đặt mục tiêu sản lượng thông qua là 8,87 triệu tấn, tăng 7% so với thực hiện năm 2018.

Doanh thu dự kiến 767,6 tỉ đồng, tăng 5% và lợi nhuận trước thuế là 104 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước. Tỷ lệ cổ tức dự kiến cho năm 2019 là 20% bằng tiền mặt.

Tại đại hội lần này, Hội đồng quản trị Cảng Quy Nhơn dự kiến trình cổ đông phương án niêm yết cổ phiếu QNP tại Sở Giao dịch Chứng khoán (HOSE). Thời gian thực hiện trong năm 2019. Trước đó, Cảng Quy Nhơn đã nộp hồ sơ niêm yết lần đầu lên HOSE vào cuối năm 2016. Tuy nhiên, đến đầu năm 2018, HOSE ra quyết định dừng xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu do không nhận được hồ sơ chỉnh sửa bổ sung theo yêu cầu.

Ngoài ra, cổ đông sẽ xem xét phương án tăng vốn điều lệ từ 404 tỉ lên 539 tỉ đồng bằng phương thức phát hành 13,5 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện là 3:1. Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, tương ứng với số tiền dự kiến huy động là 135 tie đồng. Lượng vốn này sẽ được dùng để đầu tư thực hiện dự án mở rộng cảng mà công ty làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện sau khi phương án được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Cảng Quy Nhơn được thành lập từ đầu năm 1976, do Cục Đường biển trực tiếp quản lý. Cuối năm 2009, Bộ Giao thông chuyển cảng này từ Cục Đường biển về Vinalines. Doanh nghiệp này sau đó chuyển cảng Quy Nhơn thành Công ty TNHH MTV, hạch toán độc lập, là công ty con của Vinalines (Vinalines nắm giữ 100 vốn điều lệ).

Năm 2013, doanh nghiệp chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần, với tên gọi Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn. Vốn điều lệ hơn 404 tỷ đồng, trong đó Vinalines nắm giữ 75,1%, còn lại các cổ đông nắm giữ 24,9%.

Theo kết luận thanh tra Chính phủ, cơ quan này đã phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng trong quá trình cổ phần hóa cảng Quy Nhơn. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải đã bán trái phép cổ phần Nhà nước tại đơn vị này.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị giao Bộ Giao thông chủ trì, thu hồi 75% cổ phần tại cảng Quy Nhơn đã được Bộ cho phép chuyển nhượng cho Công ty Hợp Thành.

Minh Anh

Theo Kinh tế & Tiêu dùng