Hàng hóa

Việt Nam tiếp tục xuất siêu hàng hóa trong nửa đầu tháng 10

07:46 | 27/10/2021

Chia sẻ

Nửa đầu tháng 10, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 173 triệu USD, duy trì đà xuất siêu của 15 ngày trước đó.

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 10 đạt 26,14 tỷ USD, giảm hơn 10% so với nửa cuối tháng 9.  

Tính chung tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/10 đạt gần 510,5 tỷ USD, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Cán cân thương mại hàng hóa nửa đầu tháng 10 thặng dư 173 triệu USD, trước đó, trong nửa cuối tháng 9, Việt Nam đã ghi nhận xuất siêu hàng hóa với giá trị 1,87 tỷ USD Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/10, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 2,44 tỷ USD.

Trong đó, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu nửa đầu tháng 10 đạt gần 13,2 tỷ USD, giảm gần 15% so với nửa cuối tháng 9 do một số nhóm hàng sụt giảm như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 37,2%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 25,6%; sắt thép các loại giảm 32,4%...

Như vậy, tính đến hết 15/10, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 254 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2020.

Với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trị giá xuất khẩu hàng hóa trong kỳ 1 đạt 9,24 tỷ USD, giảm 18,5% so với nửa cuối tháng 9/2021. Lũy kế đến hết ngày 15/10, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt gần 186 tỷ USD, tăng 21,7% và chiếm 73,2% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu hàng hóa trong nửa đầu tháng 10 đạt gần 13 tỷ USD, giảm 4,5% so với nửa cuối tháng 9 chủ yếu do một số nhóm hàng sụt giảm như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm giảm 12,7%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 30,3%...

Như vậy, tính đến hết 15/10, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 256,45 tỷ USD, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 8,5 tỷ USD, giảm 10,8%. Tính đến hết ngày 15/10, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm đạt gần 168 tỷ USD, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 65,5% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Như Huỳnh