|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Các kịch bản lợi nhuận 2023 của Tổng Công ty Thép Việt Nam (TVN)

20:28 | 07/03/2023
Chia sẻ
Ban Giám đốc VNSteel đã xây dựng các kịch bản kinh doanh dựa trên những giả định trong việc xử lý vấn đề chênh lệch kiểm kê tại Nhà máy Gang thép Lào Cai.

Ảnh minh hoạ: VNSteel.

HĐQT Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSteel - Mã: TVN) thống nhất tạm thời thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo đề xuất của Ban Giám đốc tại các tờ trình số 1376 ngày 14/12/2022, báo cáo số 1407 ngày 27/12/2022 và báo cáo số 54 ngày 19/1/2023.

Tại báo cáo số 54, Tổng giám đốc công ty đưa ra hai phương án về chỉ tiêu lợi nhuận. Theo đó, phương án một, giả định năm tài chính 2023, Nhà máy Gang thép Lào Cai (VTM) hoà vốn.

Đồng thời vấn đề chênh lệch hàng thừa thiếu của nhà máy được xử lý, ghi nhận chi phí trong kỳ kế toán 2023 mà không phát sinh trách nhiệm đền bù cá nhân. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2023 của công ty mẹ dự kiến là 37 tỷ đồng.

Phương án hai, giả định năm tài chính 2023, VTM không lập và thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh. Vì vậy, Tổng công ty không thực hiện trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn đối với khoản đầu tư tại VTM trong năm 2023 lên báo cáo tài chính riêng.

Tổng công ty không ước tính được lãi/lỗ kế hoạch của đơn vị. Khi đó, kế hoạch lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ năm 2023 ước tính là 115 tỷ đồng.

Tổng giám đốc công ty đề xuất chọn thực hiện phương án một, với lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ dự kiến là 37 tỷ đồng.

Bởi việc xử lý hàng thừa/thiếu trong kiểm kê của VTM (phát sinh đã nhiều năm) là cần thiết, nhằm phản ánh trung thực, khách quan tình hình tài chính của công ty. Do đó, Tổng công ty dự kiến sẽ chỉ đạo người đại diện tại VTM để giải quyết dứt điểm trong năm 2023.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp hoạt động sản xuất kinh doanh của VTM phát sinh lỗ hay các yếu tố ngoài dự kiến, Tổng Giám đốc sẽ báo cáo HĐQT và đề xuất điều chỉnh kế hoạch phù hợp.

Còn tại tờ trình số 1376 ngày 14/12/2022, Ban Tổng giám đốc đã trình lên HĐQT công ty ba phương án kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của công ty mẹ.

Trong đó, doanh thu dự kiến cả ba phương án đều ở mức 1.899 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ có một phương án công ty mẹ có lợi nhuận đạt 28 tỷ đồng, hai phương án còn lại công ty mẹ lần lượt lỗ 50 tỷ đồng và 252 tỷ đồng.

Theo tờ trình này, Ban Giám đốc đã đề xuất chọn kế hoạch công ty mẹ có doanh thu 1.899 tỷ đồng và lỗ 50 tỷ đồng để phù hợp với tình hình thực tế. Song, để có hướng phấn đấu, Ban Giám đốc đề xuất HĐQT giao chỉ tiêu "phấn đấu có lãi" ở năm 2023.

Cũng tại tờ trình này, VNSteel dự kiến sẽ giải ngân 489 tỷ đồng để thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trong năm nay. Trong đó, 327 tỷ đồng đến từ vốn chủ sở hữu và 162 tỷ đồng từ vốn vay thương mại.

Ảnh: VNSteel.

Ngoài ra, theo Nghị quyết 15, HĐQT VNSteel giao Tổng Giám đốc công ty tiếp tục rà soát, hoàn thiện xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty mẹ và bổ sung kế hoạch chỉ tiêu hợp nhất để trình ĐHĐCĐ.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện đề án tái cơ cấu VNSteel giai đoạn 2021 - 2026; chỉ đạo VTM có phương án xử lý dứt điểm, rõ ràng với tồn tại chênh lệch khi kiểm kê bàn giao chức danh quản lý giai đoạn 2019 - 2021. 

Giá thép thành phẩm sẽ giảm sâu do áp lực cạnh tranh về giá

Nhận định về năm 2023, doanh nghiệp cho rằng thị trường thép xuất khẩu đối mặt với thách thức bị thu hẹp thị trường khi kinh tế Mỹ và nhiều nước có nguy cơ suy thoái. Các doanh nghiệp không xuất khẩu được sẽ quay trở lại trường trường trong nước làm tăng áp lực cạnh tranh.

Tại thị trường thế giới, tốc độ tăng trưởng nhu cầu thép thành phẩm dự báo chỉ 1% và triển vọng phục hồi giá không thật sự rõ nét.

Còn tại Việt Nam, công ty đánh giá thị trường thép phải sang nửa cuối năm 2023 mới thực sự phục hồi do độ trễ của các chính sách hỗ trợ nền kinh tế và vấn đề của thị trường bất động sản. Ngoài ra, áp lực về lãi suất và tỷ giá sẽ tiếp tục tăng, khiến chi phí gia tăng, tác động trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất thép.

Công ty cũng nhận định cạnh tranh về giá thép thành phẩm nội địa năm 2023, sẽ khốc liệt hơn những năm trước. Bởi các doanh nghiệp phải tìm mọi cách phục hồi lại sản lượng và cải thiện kết quả lợi nhuận đã sụt giảm nghiêm trọng trong năm ngoái. Tổng công ty cũng nhận định giá thép thành phẩm nội địa năm nay sẽ có tốc độ giảm sâu hơn so với tốc độ giảm giá nguyên liệu do áp lực cạnh tranh về giá để bán hàng.  

Đăng Nguyên