Chứng khoán

BSR tính rời UPCoM

07:39 | 11/03/2020

Chia sẻ

Với tờ trình niêm yết chứng khoán tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, có khả năng BSR sẽ chuyển sang HNX hoặc HoSE.

CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn (mã: BSR) dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 24/4 tới đây. Ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội là ngày 1/4.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm nay, HĐQT công ty sẽ xin ý kiến các cổ đông thông qua một số nội dung quan trọng như Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch năm 2020, tờ trình về phân phối lợi nhuận và tờ trình niêm yết chứng khoán…

Lọc hóa dầu Bình Sơn chính thức giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM từ tháng 3/2018 với giá tham chiếu 22.400 đồng/cp. 

Như vậy với tờ trình niêm yết chứng khoán, nhiều khả năng công ty này đang có kế hoạch chuyển sang sàn HNX hoặc HOSE. Việc chuyển sàn niêm yết tạo cơ hội cho BSR trong việc nâng cao uy tín, minh bạch hóa thông tin đồng thời có thể thu hút thêm nhiều nguồn vốn đầu tư mới.

Cổ phiếu của BSR hiện đang giao dịch với giá 7.200 đồng/cổ phiếu, tức giảm gần 70% kể từ khi được giao dịch đại chúng. 

Hồi đầu tháng 2/2020, công ty đã tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiễm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kì 2018 - 2022 với ông Lê Xuân Huyên và ông Nguyễn Quang Hòa, đồng thời bầu bổ sung hai ông Nguyễn Văn Hội và Khương Lê Thành. Năm 2019, công ty ghi nhận 102.985 tỉ đồng doanh thu và 2.200 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế.

Thanh Tùng