|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bội chi ngân sách nhà nước 2017 hơn 115 nghìn tỷ đồng, thấp nhất 10 năm qua

17:09 | 27/12/2017
Chia sẻ
Từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2017, ngân sách Nhà nước bội chi 115,5 nghìn tỷ đồng. Đây là mức bội chi ngân sách thấp nhất trong 10 năm qua. 
boi chi ngan sach nha nuoc 2017 hon 115 nghin ty dong thap nhat 10 nam qua Nhờ tốc độ tăng thu cao, bội chi NSNN 10 tháng đầu năm được giữ ở mức thấp
boi chi ngan sach nha nuoc 2017 hon 115 nghin ty dong thap nhat 10 nam qua Phác thảo bức tranh kinh tế 2018: Bội chi ngân sách dự kiến trên 194 nghìn tỷ đồng

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 vừa mới công bố của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2017 ước tính đạt 1.104 nghìn tỷ đồng, bằng 91,1% dự toán năm.

Trong đó, thu nội địa đạt 871,1 nghìn tỷ đồng, bằng 88%; thu từ dầu thô đạt 43,5 nghìn tỷ đồng, bằng 113,7%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 183,8 nghìn tỷ đồng, bằng 102,1%.

boi chi ngan sach nha nuoc 2017 hon 115 nghin ty dong thap nhat 10 nam qua

Trong thu nội địa, thu tiền sử dụng đất đạt 104,4 nghìn tỷ đồng, bằng 163,8% dự toán năm; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 167,5 nghìn tỷ đồng, bằng 86,1%; thuế bảo vệ môi trường 39,8 nghìn tỷ đồng, bằng 88,1%; thuế thu nhập cá nhân 73,9 nghìn tỷ đồng, bằng 91,2%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 153,9 nghìn tỷ đồng, bằng 76,5%. Riêng thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 196,5 nghìn tỷ đồng, chỉ bằng 68,6% dự toán năm.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2017 ước tính đạt 1.219,5 nghìn tỷ đồng, bằng 87,7% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên đạt 862,6 nghìn tỷ đồng, bằng 96,2%; chi trả nợ lãi 91 nghìn tỷ đồng, bằng 92%.

Riêng chi đầu tư phát triển đạt 259,5 nghìn tỷ đồng, bằng 72,6%dự toán năm (trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 254,5 nghìn tỷ đồng, bằng 72,3%). Chi trả nợ gốc từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2017 ước tính đạt 147,6 nghìn tỷ đồng, bằng 90,1% dự toán năm.

Như vậy, từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2017, ngân sách Nhà nước bội chi 115,5 nghìn tỷ đồng. Đây là mức bội chi ngân sách thấp nhất trong 10 năm qua.

Trước đó, báo cáo trước Quốc hội về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán và phân bổ ngân sách 2018, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2018 tổng chi dự kiến trên 1.520 nghìn tỷ đồng. Trong đó, chi ngân sách Trung ương hơn 948 nghìn tỷ, trừ số bổ sung, cân đối ngân sách địa phương 198 nghìn tỷ đồng thì dự toán chi khoảng 749 nghìn tỷ. Dự toán chi ngân sách địa phương theo phân cấp hơn 895 nghìn tỷ đồng.

Chính phủ dự kiến dành 187 nghìn tỷ đồng cho đầu tư phát triển; chi trả nợ lãi 110 nghìn tỷ đồng; chi viện trợ 1,3 nghìn tỷ cho các thoả thuận hợp tác song phương với Lào, Cuba, Campuchia... Ngoài ra, ngân sách cũng dành khoản chi hơn 434 nghìn tỷ đồng để chi tiền lương, tinh giản biên chế.

Trong bối cảnh cân đối ngân sách còn khó khăn, Uỷ ban Tài chính ngân sách đề nghị Chính phủ rà soát, cơ cấu lại một số khoản chi bảo đảm hợp lý, tiết kiệm. Vốn đầu tư phải được bố trí theo đúng Luật Đầu tư công, Ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư công trung hạn và nguyên tắc định mức phân bổ theo Nghị quyết của Quốc hội...

Khánh Hà