Nhà đất

Bộ Xây dựng đề nghị Đà Nẵng kiểm tra 800 lô đất tại dự án Golden Hills City

22:02 | 08/12/2019

Chia sẻ

UBND TP Đà Nẵng chịu trách nhiệm chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án bảo đảm theo đúng qui định pháp luật về đầu tư, xây dựng, nhà ở, qui hoạch đô thị và pháp luật có liên quan.
Golden Hills

Dự án Golden Hills City. Ảnh: Trungnam Group.

Bộ Xây dựng vừa có Công văn số 138/BXD-PTĐT ngày 19/11/2019 phản hồi Công văn số 6261/UBND-ĐTĐT ngày 16/9/2019 của UBND TP Đà Nẵng liên quan đến dự án Golden Hills City do Trungnam Group làm chủ đầu tư.

Cụ thể, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, kiểm tra cụ thể đối với 800 lô đất ở tại Khu B và C thuộc dự án Golden Hills City có tổng diện tích 12,77 ha.

Việc rà soát này bảo đảm hoàn thành giải phóng mặt bằng và không còn các công trình hiện trạng trên đất. UBND TP Đà Nẵng được giao xem xét quyết định theo thẩm quyền việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với hai Khu B và C.

Việc rà soát phải đảm bảo kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện qui chế quản lí qui hoạch kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị và mẫu nhà ở đối với các lô đất tiếp giáp các tuyến đường ven khu vực cây xanh, công trình công cộng qui mô lớn...

UBND TP Đà Nẵng chịu trách nhiệm chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án bảo đảm theo đúng qui định pháp luật về đầu tư, xây dựng, nhà ở, qui hoạch đô thị và pháp luật có liên quan; 

Rà soát, bổ sung cụ thể các công trình giáo dục bố trí tại các lô đất công trình công cộng; Rà soát nội dung qui hoạch hạ tầng kĩ thuật 1/500 và qui định quản lí kiến trức xây dựng công trình tại dự án; Rà soát, điều chỉnh nội dung về đầu tư dự án về đầu tư; Rà soát việc đầu tư xây dựng dự án bảo đảm sự lưu thông của dòng chảy, khả năng tiêu thoát lũ, bảo vệ môi trường và cảnh quan khu vực; 

Kiểm tra giám sát chặt chẽ người dân tự xây dựng nhà ở sau khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất bảo đảm tuân thủ qui hoạch chi tiết và thiết kế đô thị được duyệt.

Khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở phải đảm bảo được đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu theo qui hoạch chi tiết đã được phê duyệt và đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện.

Ngày 16/9, UBND TP Đà Nẵng gửi Công văn số 6261/UBND-ĐTĐT lên Bộ Xây dựng, xin ý kiến về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Khu B và C và nhận bổ sung hồ sơ dự án ngày 10/10.

UBND TP Đà Nẵng cho biết, khu vực đề nghị cho ý kiến về việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở đã được chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị triển khai đầu tư xây dựng hoàn thành hạ tầng kĩ thuật.

Dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills (Golden Hills City) có diện tích 381 ha, nằm trên trục đường Nguyễn Tất Thành nối dài và tiếp giáp sông Cu Đê.

Riêng hai khu B và C của dự án có qui mô 110,64 ha, tọa lạc tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liêm Chiểu, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang.

Khu đất này đã được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt Điều chỉnh tổng mặt bằng qui hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 tại Quyết định số 7368/QĐ-UBND ngày 25/8/2011 và điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 7/4/2018.

Bên cạnh đó, khu đất đã được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt Thiết kế đô thị và qui định quản lí kiến trúc xây dựng công trình tại Quyết định số 4835/QĐ-UBND ngày 21/7/2016.

Golden Hills City do CTCP Trung Nam (Trungnam Group) làm chủ đầu tư, ban đầu có tên là dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam -Thủy Tú, được UBND TP Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 32121000045, chứng nhận lần đầu ngày 25/3/2010.

Trungnam Group đã lập và phê duyệt Khu B và C dự án, các cơ quan chức năng đã tham gia ý kiến, thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công hạ tầng kĩ thuật.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư đã được UBND TP Đà Nẵng giao đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 2963/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 và được điều chỉnh tại các Quyết định số 3293/QĐ-UBND ngày 28/4/2010 và số 3686 ngày 28/5/2013.

Nguyên Ngọc