Thời sự

Bộ trưởng Bộ Y tế làm chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia

15:47 | 07/07/2020

Chia sẻ

Theo Quyết định 956/QĐ-TTg thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ vừa kí, Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ kiêm nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng.
Bộ trưởng Bộ Y tế làm chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Báo Sức khỏe Cộng đồng.

Theo Quyết định này, Hội đồng Y khoa Quốc gia (Hội đồng) được thành lập có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức đánh giá năng lực hành nghề khám, chữa bệnh.. 

Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng chuẩn năng lực nghề nghiệp cho các chức danh hành nghề khám bệnh, chữa bệnh để đơn vị chức năng thuộc Bộ Y tế trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Hội đồng cũng sẽ tham gia giám sát, đánh giá việc tuân thủ chuẩn năng lực nghề nghiệp của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề theo đề nghị của cơ quan quản nhà nước về y tế và theo qui định của pháp luật. 

Bên cạnh đó, Hội đồng cũng có nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo qui định của pháp luật; xây dựng và thử nghiệm Bộ ngân hàng câu hỏi đánh giá năng lực hành nghề.

Ngoài ra, Hội đồng cũng sẽ xây dựng tiêu chuẩn của cơ sở tổ chức đánh giá năng lực hành nghề; xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu quốc gia về đánh giá năng lực hành nghề. 

Về cơ cấu tổ chức, Hội đồng gồm có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên là các chuyên gia trong lĩnh vực y tế đạt tiêu chuẩn về uy tín, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn của Hội đồng. 

Trong đó, Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Y tế kiêm nhiệm; có một Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng hoạt động chuyên trách. 

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng. 

Ủy viên Hội đồng có từ 27 - 29 thành viên, trong đó có đại diện Tổng Hội y học Việt Nam và một số chuyên ngành y tế; một số cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe; một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, một số Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế về đào tạo, khám bệnh, chữa bệnh, pháp chế; đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Ủy viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng. 

Minh Anh