|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Bình quân lãi trước thuế của TKV đạt gần 5.900 tỷ/năm trong giai đoạn 2018-2022

13:23 | 16/09/2023
Chia sẻ
Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam cho biết lợi nhuận trước thuế của tập đoàn đã tăng từ 5.000 tỷ đồng vào năm 2018 lên 10.400 tỷ đồng vào năm 2022, tương ứng 108%.

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa có thông tin về kết quả kinh doanh và tình hình tài chính trong giai đoạn 2018-2022.

Cụ thể, doanh thu của tập đoàn đã tăng từ 125.700 tỷ đồng vào năm 2018 lên 170.700 tỷ đồng vào năm 2022.Lợi nhuận trước thuế của TKV cũng tăng từ 5.000 tỷ đồng lên 10.400 tỷ đồng trong giai đoạn này.

Lũy kế 5 năm (2018-2022), tổng doanh thu của TKV đạt 707.000 tỷ đồng, tương ứng bình quân 141.400 tỷ đồng/năm. Tổng lợi nhuận lũy kế đạt hơn 29.400 tỷ đồng, bình quân gần 5.900 tỷ đồng/năm.

 (Nguồn: Hoàng Anh tổng hợp từ TKV)

TKV cho biết vốn chủ sở hữu toàn tập đoàn liên tục được bảo toàn và phát triển qua từng năm, hệ số bảo toàn vốn qua các năm đều lớn hơn 1 lần. Trong đó, vốn chủ sở hữu năm 2022 hơn 47.000 tỷ đồng, tăng hơn 6.600 tỷ đồng, tương ứng tăng 16,5% so với năm 2018.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu năm 2022 là 1,47 lần; giảm 0,64 lần so với năm 2018, thấp hơn nhiều so với quy định là nhỏ hơn hoặc bằng 3 lần.

Khả năng thanh khoản của tập đoàn tăng lên so với đầu nhiệm kỳ. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn toàn tập đoàn thời điểm 31/12/2022 là 1,12 lần; tăng 0,28 lần so thời điểm 31/12/2018 (0,84 lần). Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn của TKV tiếp tục duy trì ở mức an toàn là lớn hơn hoặc bằng 1 lần.

TKV đã thiết lập hạn mức ngắn hạn với nhiều ngân hàng để chủ động trong việc thu xếp vốn. Hoạt động thu xếp vốn dài hạn cũng đã đảm bảo đủ cân đối nguồn vốn đáp ứng được nhu cầu đầu tư phát triển của TKV thông qua các hợp đồng tín dụng ký với các ngân hàng trong và ngoài nước.

Liên quan đến việc quản trị nợ vay, TKV cho biết chi phí sử dụng vốn ở mức ưu đãi hơn so với mặt bằng chung trên thị trường, đặc biệt chi phí vay ngắn hạn của công ty mẹ luôn ở mức cạnh tranh, thường thấp hơn mặt bằng 1,5%-2%/năm.

Trong những năm qua, TKV thường xuyên cân đối hiệu quả dòng tiền để trả trước nợ dài hạn đến hạn trả và giảm dư nợ tín dụng ngắn hạn, đặc biệt đến cuối năm 2022 công ty Mẹ TKV đã không còn số dư vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng. Nợ vay giảm tiết kiệm được chi phí sử dụng vốn vay.

Năm 2022, Tập đoàn nộp ngân sách nhà nước hơn 21.500 tỷ đồng, tăng hơn 5.000 tỷ đồng tương ứng tăng 31,5% so với năm 2018. Lũy kế 5 năm, tập đoàn nộp ngân sách nhà nước gần 97.000 tỷ đồng, đạt bình quân 19.400 tỷ đồng/năm. Tập đoàn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước không để xảy ra tình trạng chậm nộp hay phát sinh nợ quá hạn.

Hoàng Anh

Nhận định thị trường chứng khoán tuần 25 - 29/9: Rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh có phần chiếm ưu thế
Nhận định thị trường chứng khoán tuần 25 - 29/9: Theo dự báo của công ty chứng khoán, mặc dù ngưỡng hỗ trợ xa quanh 1.17x, đã cho phản ứng và giúp VN-Index tránh được nhịp giảm sâu, rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh trong các phiên kế tiếp vẫn đang có phần chiếm ưu thế.