|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bình Dương tăng vốn đầu tư công năm 2021 lên hơn 12.356 tỷ đồng

22:06 | 24/03/2021
Chia sẻ
HĐND tỉnh Bình Dương phê chuẩn điều chỉnh bổ sung vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 cho 15 dự án với tổng vốn bổ sung là 3.200 tỷ đồng, nâng tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 lên gần 12.357 tỷ đồng.

Mới đây, HĐND tỉnh Bình Dương đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-HĐND điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 42 ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Nghị quyết số 04 nói trên đã được thông qua ngày 16/3 và có hiệu lực kể từ ngày 18/3/2021.

Bình Dương tăng vốn đầu tư công năm 2021 lên hơn 12.356 tỷ đồng - Ảnh 1.

Bình Dương tăng vốn đầu tư công năm 2021 lên hơn 12.356 tỷ đồng. (Ảnh: TTXVN).

Theo đó, HĐND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn điều chỉnh bổ sung vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 cho 15 dự án với tổng vốn bổ sung là 3.200 tỷ đồng.

Cụ thể, bổ sung vốn cho 6 dự án đã được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công năm 2021 với tổng vốn 2.500 tỷ đồng; vốn bổ sung từ nguồn cải cách tiền lương năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Công văn số 857/VPCP-KTTH ngày 3/2/2021.

Bổ sung vốn cho 9 dự án đã được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công năm 2021 với tổng vốn 700 tỷ đồng; vốn bổ sung từ nguồn chưa giải ngân hết của kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Tính chung, tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 của Bình Dương là 12.356,59 tỷ đồng.

Các dự án khác vẫn giữ nguyên theo Kế hoạch đầu tư công năm 2021 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 42 ngày 10/12/2020.

Khải An