|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

2,75 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 tập trung vào những hạ tầng quan trọng

14:51 | 11/03/2021
Chia sẻ
Thủ tướng yêu cầu việc phân bổ vốn trung hạn phải tập trung vào những hạ tầng quan trọng như như đường ven biển; đường vành đai các trung tâm kinh tế và đô thị lớn; các cao tốc khu vực...

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phân bổ vốn đầu tư công trung hạn diễn ra sáng 11/3, Chính phủ thống nhất phân bổ vốn ngân sách trung hạn trong phạm vi nguồn vốn đã báo cáo Quốc hội.

Tổng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 là 2,75 triệu tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 1,38 triệu tỷ đồng, ngân sách địa phương 1,37 triệu tỷ đồng. Đối với ngân sách Trung ương, thống nhất để lại nguồn dự phòng 10%.

Về ngân sách địa phương, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính bàn để thống nhất cơ cấu nguồn giữa vốn cân đối của ngân sách địa phương, bội chi ngân sách địa phương và nguồn thu từ sử dụng đất, xổ số kiến thiết, bảo đảm nguồn và bố trí dự phòng 10%.

2,75 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 tập trung vào những hạ tầng quan trọng - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phân bổ vốn đầu tư công trung hạn. (Ảnh: VGP).

Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hoàn thiện dự kiến phương án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 20/3 để thông báo số dự kiến kế hoạch cho các ngành, địa phương theo quy định. 

Các bộ, ngành địa phương xem xét lựa chọn danh mục dự án, hoàn thiện thủ tục đầu tư để xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, không được để chậm trễ để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và trình các cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng nêu rõ kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển đất nước, mang tính toàn diện cả kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. 

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh nguồn vốn đầu tư trung hạn này mới chỉ nằm trong khả năng ngân sách nhà nước cân đối được, vì vậy đề nghị các bộ, ngành, địa phương huy động thêm nguồn lực khác để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thông qua vay ODA, hợp tác công-tư, vốn ngân sách địa phương…

Thủ tướng yêu cầu việc phân bổ vốn trung hạn phải tập trung vào những hạ tầng quan trọng, then chốt, là “cú hích” phát triển kinh tế-xã hội đất nước, mở đầu cho giai đoạn 5 năm tới như đường ven biển; đường vành đai các trung tâm kinh tế và đô thị lớn; các cao tốc khu vực; hạ tầng cho chuyển đổi số quốc gia, khoa học công nghệ. Bên cạnh các dự án phát triển kinh tế thì cũng cần chú trọng các dự án lĩnh vực văn hóa xã hội, trong đó có các bệnh viện lớn. Trong phân bổ đầu tư cần cân đối giữa các vùng, miền cho hợp lý.

Anh Đào