Tài chính

BIC bắt đầu có lãi trong kinh doanh bảo hiểm

16:40 | 25/07/2017

Chia sẻ

6 tháng đầu năm 2017, tổng doanh thu phí bảo hiểm của BIC đạt 855,8 tỷ đồng, tăng trưởng 8,2% so với cùng kỳ năm 2016, hoàn thành 45% kế hoạch năm. Đặc biệt nhờ kiểm soát tốt chi phí hoạt động, bồi thường, BIC đã bắt đầu có lãi từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
nam 2017 bic bat dau lai trong hoat dong kinh doanh bao hiem
Năm 2017, BIC bắt đầu lãi hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Theo báo cáo của Ông Trần Hoài An, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BIC trong Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, tổng doanh thu phí bảo hiểm của BIC đạt 855,8 tỷ đồng, tăng trưởng 8,2% so với cùng kỳ năm 2016, hoàn thành 45% kế hoạch năm.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 772,8 tỷ đồng, tăng trưởng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái (cao hơn tốc độ tăng trưởng chung toàn thị trường, ước đạt khoảng 8% theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam). Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 91,8 tỷ đồng, hoàn thành 49,4% kế hoạch năm.

Đặc biệt, so với cùng kỳ năm 2016, BIC đã có lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Theo lý giải của Ông Trần Hoài An, lãi từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm có được là nhờ sự tập trung của BIC trong việc cơ cấu lại sản phẩm, kiểm soát các chi phí hoạt động, chi phí bồi thường và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất, tiết giảm chi phí.

Trong năm 2017, BIC đặt mục tiêu tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.900 tỷ đồng, tỷ lệ chi phí kết hợp duy trì ở mức dưới 100%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 186 tỷ đồng.

nam 2017 bic bat dau lai trong hoat dong kinh doanh bao hiem PVI báo lãi đột biến 156 tỷ đồng trong quý II, gấp hơn 3 lần cùng kỳ

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của PVI đạt 265 tỷ đồng, gấp 1,9 lần so với cùng kỳ, đạt 55,8% ...

nam 2017 bic bat dau lai trong hoat dong kinh doanh bao hiem 6 tháng đầu năm lãi trước thuế 97 tỷ đồng, PJICO đạt 70% kế hoạch năm

Doanh thu bảo hiểm gốc 6 tháng đầu năm tăng trưởng gần 8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.210 tỷ đồng; doanh thu ...

nam 2017 bic bat dau lai trong hoat dong kinh doanh bao hiem Cạnh tranh trong ngành là rào cản lớn nhất của doanh nghiệp bảo hiểm

Theo khảo sát của Vietnam Report, hơn 85 doanh nghiệp bảo hiểm cho rằng cạnh tranh trong ngành là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất ...

nam 2017 bic bat dau lai trong hoat dong kinh doanh bao hiem ĐHĐCĐ Bảo hiểm BIDV: Lợi nhuận 2017 tăng 35%, tỷ lệ cổ tức vẫn giữ mức 7%

Năm 2017, Bảo hiểm BIDV đưa ra kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất 186 tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước. Trong khi ...

Trúc Minh