|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) đặt mục tiêu lãi 150 tỷ đồng năm 2023

07:00 | 31/05/2023
Chia sẻ
Ngoài kế hoạch kinh doanh 2023, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên dự kiến trình phương án chào bán 15,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để trả nợ cho các cá nhân, tổ chức tín dụng và bổ sung vốn lưu động.

CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (Mã: TNH) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, dự kiến diễn ra vào ngày 9/6, tại Thái Nguyên.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu 470 tỷ đồng doanh thu thuần, 150 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng lần lượt 1,5%, 6,3% so với cùng kỳ.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC của TNH.

TNH cho biết, trong năm nay, công ty tiếp tục đầu tư thêm máy móc thiết bị, triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật mới tại 2 cơ sở đang hoạt động. Đồng thời tiếp tục đầu tư các dự án mới: Bệnh viện TNH Việt Yên tại Bắc Giang; Bệnh viện Phụ Sản TNH Thái Nguyên; Bệnh viện Mắt TNH Thái Nguyên. Cùng với đó, công ty lên kế hoạch đầu tư bệnh viện TNH Lạng Sơn với quy mô 500 giường bệnh.

Về phân phối lợi nhuận năm 2022, TNH đề xuất trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 15%, tương ứng với việc phát hành hơn 14,3 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận về 15 cổ phiếu mới).  

Thời gian dự kiến thực hiện từ quý III – IV/2023, nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022.

Ngoài ra, TNH muốn phát hành hơn 15,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15,856127. Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, thấp hơn 63% giá chốt phiên 30/5 (27.000 đồng/cp). Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng. 

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu (152 tỷ đồng) được công ty dùng để trả nợ vay các cá nhân, tổ chức tín dụng và bổ sung vốn lưu động. Cụ thể, TNH dự kiến dùng 92 tỷ đồng trả nợ các cá nhân, trong đó trả nợ Chủ tịch HĐQT TNH - Hoàng Tuyên gần 36 tỷ đồng; trả nợ ngân hàng BIDV, MB 20 tỷ đồng. Số còn lại dùng để thanh toán tiền mua sắm hàng hoá, thuốc, vật tư…

Nguồn: TNH.

Ngoài ra, tại đại hội, TNH dự kiến miễn nhiệm và bầu bổ sung 2 thành viên ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Mới đây, TNH đã công bố kết quả kinh doanh quý I với 106 tỷ đồng doanh thu thuần, 24 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 19%, 50% so với cùng kỳ.

Tại ngày 31/3, tổng tài sản của công ty đạt 1.468 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Công ty có 38 tỷ đồng tiền, tiền gửi ngân hàng giảm 49% so với đầu năm. Khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản (71%) là tài sản cố định với 1.035 tỷ đồng.

Tổng nợ vay của TNH cuối quý I khoảng 491 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay ngân hàng, chiếm 33% tổng nguồn vốn. Vốn chủ sở hữu đạt 945 tỷ đồng bao gồm 427 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Lâm Anh