|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Bảng giá đất tại Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2024

15:08 | 20/03/2023
Chia sẻ
Theo bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong giai đoạn 2020-2024, giá đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác cao nhất là 30.000 đồng/m2, được ghi nhận tại vị trí 2 thuộc vùng đồng bằng.

Ảnh: Sở Du lịch Thừa Thiên Huế

Cập nhật giá đất Thừa Thiên Huế mới nhất năm 2023

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được ban hành theo Quyết định 61/2019/QĐ-UBND áp dụng từ trong giai đoạn 2020-2024, được sửa đổi tại Quyết định 49/2020/QĐ-UBND ngày 11/9/2020, Quyết định 39/2021/QĐ-UBND ngày 05/7/2021, Quyết định 14/2022/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 và Quyết định 46/2022/QĐ-UBND ngày 22/9/2022.

Giá đất nông nghiệp

Giá đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác:

Đơn vị tính: Đồng/m2

TT

Phân vùng

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

1

Đồng bằng

30.000

26.000

22.000

2

Trung du

23.000

19.000

17.000

3

Miền núi

21.000

18.000

15.000

Giá đất trồng cây lâu năm:

Đơn vị tính: Đồng/m2

TT

Phân vùng

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

1

Đồng bằng

30.000

26.000

22.000

2

Trung du

23.000

19.000

17.000

3

Miền núi

21.000

18.000

15.000

Giá đất rừng sản xuất:

Đơn vị tính: Đồng/m2

TT

Phân vùng

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

1

Đồng bằng

5.200

4.500

4.100

2

Trung du

4.500

3.800

3.400

3

Miền núi

3.800

3.300

2.700

Giá đất nuôi trồng thuỷ sản:

Đơn vị tính: Đồng/m2

TT

Phân vùng

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

1

Đồng bằng

23.000

20.000

17.000

2

Trung du

20.000

17.000

14.000

3

Miền núi

17.000

14.000

12.000

Giá các loại đất nông nghiệp khác

Đất nông nghiệp khác được xác định bằng giá đất nông nghiệp liền kề bao gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh.

Trường hợp liền kề với nhiều loại đất nông nghiệp khác nhau thì được xác định bằng giá loại đất nông nghiệp có mức giá cao nhất.

Trường hợp không có đất nông nghiệp liền kề thì được xác định bằng giá đất nông nghiệp ở khu vực gần nhất.

Giá đất tại nông thôn

Ví dụ: Giá đất ở nằm ven đường giao thông chính (đoạn Quốc lộ 1A từ Bắc cầu An Lỗ đến địa giới hành chính xã Phong An là 3 triệu đồng/m2 đối với vị trí 1, 2,4 triệu đồng đối với vị trí 2 và 1,9 triệu đồng đối với vị trí 3.

Giá đất tại đô thị

Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền

Giá đất tại đô thị thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền cao nhất là 2,5 triệu đồng/m2 đối với vị trí 1, 1,5 triệu đồng/m2 đối với vị trí 2, 1,25 triệu đồng/m2 đối với vị trí 3 và 1 triệu đồng/m2 đối với vị trí 4, được ghi nhận tại thuộc nhóm đường 1A (đường phố loại 1).

Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền

Giá đất tại đô thị thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền cao nhất là 3,6 triệu đồng/m2 đối với vị trí 1, 2,16 triệu đồng/m2 đối với vị trí 2, 1,26 triệu đồng/m2 đối với vị trí 3 và 1,02 triệu đồng/m2 đối với vị trí 4, được ghi nhận tại thuộc nhóm đường 1A (đường phố loại 1).

Các phường thuộc thị xã Hương Trà

Giá đất tại đô thị tại các phường thuộc thị xã Hương Trà cao nhất là 4,16 triệu đồng/m2 đối với vị trí 1, 2,08 triệu đồng/m2 đối với vị trí 2, 1,459 triệu đồng/m2 đối với vị trí 3 và 837.000 đồng/m2 đối với vị trí 4, được ghi nhận tại thuộc nhóm đường 1A (đường phố loại 1).

Thành phố Huế

Giá đất tại đô thị Thành phố Huế cao nhất là 65 triệu đồng/m2 đối với vị trí 1, 36,4 triệu đồng/m2 đối với vị trí 2, 1,459 triệu đồng/m2 đối với vị trí 3 và 837.000 đồng/m2 đối với vị trí 4, được ghi nhận tại thuộc nhóm đường 1A (đường phố loại 1).

Các phường thuộc thị xã Hương Thủy

Giá đất tại đô thị tại các phường thuộc thị xã Hương Thủy cao nhất là 9,25 triệu đồng/m2 đối với vị trí 1, 5,273 triệu đồng/m2 đối với vị trí 2, 3,423 triệu đồng/m2 đối với vị trí 3 và 1,943 triệu đồng/m2 đối với vị trí 4, được ghi nhận tại thuộc nhóm đường 1A (đường phố loại 1).

Thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang

Giá đất tại đô thị tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang cao nhất là 1,965 triệu đồng/m2 đối với vị trí 1, 1,08 triệu đồng/m2 đối với vị trí 2, 750.000 đồng/m2 đối với vị trí 3 và 615.000 đồng/m2 đối với vị trí 4, được ghi nhận tại thuộc nhóm đường 1A (đường phố loại 1).

Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang

Giá đất tại đô thị tại Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang cao nhất là 615.000 đồng/m2 đối với vị trí 1, 405.000 đồng/m2 đối với vị trí 2, 280.000 đồng/m2 đối với vị trí 3 và 224.000 đồng/m2 đối với vị trí 4, được ghi nhận tại thuộc nhóm đường 1A (đường phố loại 1).

Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc

Giá đất tại đô thị tại Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc cao nhất là 1,794 triệu đồng/m2 đối với vị trí 1, 1,261 triệu đồng/m2 đối với vị trí 2, 884.000 đồng/m2 đối với vị trí 3 và 611.000 đồng/m2 đối với vị trí 4, được ghi nhận tại thuộc nhóm đường 1A (đường phố loại 1).

Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc

Giá đất tại đô thị tại Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc cao nhất là 3,010 triệu đồng/m2 đối với vị trí 1, 2,110 triệu đồng/m2 đối với vị trí 2, 1,470 triệu đồng/m2 đối với vị trí 3 và 1,040 triệu đồng/m2 đối với vị trí 4, được ghi nhận tại thuộc nhóm đường 1A (đường phố loại 1).

Thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông

Giá đất tại đô thị tại Thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông cao nhất là 1,250 triệu đồng/m2 đối với vị trí 1, 691.000 đồng/m2 đối với vị trí 2, 382.000 đồng/m2 đối với vị trí 3 và 206.000 đồng/m2 đối với vị trí 4, được ghi nhận tại thuộc nhóm đường 1A (đường phố loại 1).

Thị trấn A Lưới, huyện A Lưới

Giá đất tại đô thị tại Thị trấn A Lưới, huyện A Lưới cao nhất là 1,309 triệu đồng/m2 đối với vị trí 1, 594.000 đồng/m2 đối với vị trí 2, 352.000 đồng/m2 đối với vị trí 3 và 198.000 đồng/m2 đối với vị trí 4, được ghi nhận tại thuộc nhóm đường 1A (đường phố loại 1).

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

Giá đất thương mại, dịch vụ

Giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí.

Giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí.

Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ

Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị được tính bằng 60% giá đất ở cùng vị trí.

Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn được tính bằng 60% giá đất ở cùng vị trí.

Giá các loại đất phi nông nghiệp khác

Đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp; đất xây dựng cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, ngoại giao và công trình sự nghiệp khác được tính bằng giá đất ở.

Đất sử dụng vào các mục đích công cộng có mục đích kinh doanh được tính bằng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ.

Giá đất ở tại các khu quy hoạch, khu đô thị mới

Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền

Đơn vị tính: Đồng/m2

TT

ĐƯỜNG QUY HOẠCH

(Mặt cắt đường tính cả vỉa hè)

GIÁ ĐẤT Ở

 

Từ 19,50m trở lên

700.000

 

Từ 17,00m đến 19,00m

650.000

 

Từ 13,50m đến 16,50m

560.000

 

Từ 11,00m đến 13,00m

500.000

 

Từ 4,00m đến dưới 10,50m

450.000

Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền

Đơn vị tính: Đồng/m2

TT

ĐƯỜNG QUY HOẠCH

(Mặt cắt đường tính cả vỉa hè)

GIÁ ĐẤT Ở

 

Từ 19,50m trở lên

730.000

 

Từ 17,00m đến 19,00m

650.000

 

Từ 13,50m đến 16,50m

610.000

 

Từ 11,00m đến 13,00m

530.000

 

Từ 4,00m đến dưới 10,50m

470.000

Các phường thuộc thị xã Hương Trà

Đơn vị tính: Đồng/m2

TT

ĐƯỜNG QUY HOẠCH

(Mặt cắt đường tính cả vỉa hè)

GIÁ ĐẤT Ở

 

Từ 19,50m trở lên

1.460.000

 

Từ 17,00m đến 19,00m

1.300.000

 

Từ 13,50m đến 16,50m

980.000

 

Từ 11,00m đến 13,00m

890.000

 

Từ 4,00m đến dưới 10,50m

790.000

Thành phố Huế

Giá đất ở tại các khu quy hoạch, khu đô thị mới tại Thành phố Huế từ 24,50 m trở lên cao nhất là 12 triệu đồng/m2 thuộc các phường bao gồm Phú Hòa, Phú Hội, Vĩnh Ninh, Phú Nhuận.

Thị xã Hương Thủy

Đơn vị tính: Đồng/m2

TT

TÊN PHƯỜNG VÀ ĐƯỜNG QUY HOẠCH

(Mặt cắt đường tính cả vỉa hè)

GIÁ ĐẤT Ở

I

Phường Thủy Dương, Thủy Phương, Phú Bài, Thủy Châu và Thủy Lương, xã Thủy Thanh và Thủy Vân

 

Từ 19,50m trở lên

2.810.000

 

Từ 17,00m đến 19,00m

2.470.000

 

Từ 13,50m đến 16,50m

1.870.000

 

Từ 11,00m đến 13,00m

1.540.000

 

Từ 4,00m đến dưới 10,50m

1.210.000

II

Xã Thủy Bằng, Thủy Phù và Thủy Tân

 

Từ 19,50m trở lên

1.540.000

 

Từ 17,00m đến 19,00m

1.210.000

 

Từ 13,50m đến 16,50m

1.010.000

 

Từ 11,00m đến 13,00m

830.000

 

Từ 4,00m đến dưới 10,50m

630.000

Thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang

Đơn vị tính: Đồng/m2

TT

ĐƯỜNG QUY HOẠCH

(Mặt cắt đường tính cả vỉa hè)

GIÁ ĐẤT Ở

 

Từ 19,50m trở lên

1.170.000

 

Từ 17,00m đến 19,00m

1.065.000

 

Từ 13,50m đến 16,50m

890.000

 

Từ 11,00m đến 13,00m

795.000

 

Dưới 10,50m

720.000

Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang

Đơn vị tính: Đồng/m2

TT

ĐƯỜNG QUY HOẠCH

(Mặt cắt đường tính cả vỉa hè)

GIÁ ĐẤT Ở

 

Từ 19,50m trở lên

405.000

 

Từ 17,00m đến 19,00m

365.000

 

Từ 13,50m đến 16,50m

320.000

 

Từ 11,00m đến 13,00m

260.000

 

Dưới 10,50m

230.000

Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc

Đơn vị tính: Đồng/m2

TT

ĐƯỜNG QUY HOẠCH

(Mặt cắt đường tính cả vỉa hè)

GIÁ ĐẤT Ở

 

Từ 19,50m trở lên

845.000

 

Từ 17,00m đến 19,00m

793.000

 

Từ 13,50m đến 16,50m

689.000

 

Từ 11,00m đến 13,00m

637.000

 

Từ 4,00m đến dưới 10,50m

546.000

Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc

Đơn vị tính: Đồng/m2

TT

ĐƯỜNG QUY HOẠCH

(Mặt cắt đường tính cả vỉa hè)

GIÁ ĐẤT Ở

 

Từ 19,50m trở lên

1.716.000

 

Từ 17,00m đến 19,00m

1.573.000

 

Từ 13,50m đến 16,50m

1.188.000

 

Từ 11,00m đến 13,00m

1.068.000

 

Từ 4,00m đến dưới 10,50m

924.000

Thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông

Đơn vị tính: Đồng/m2

TT

ĐƯỜNG QUY HOẠCH

(Mặt cắt đường tính cả vỉa hè)

GIÁ ĐẤT Ở

 

Từ 19,50m trở lên

715.000

 

Từ 17,00m đến 19,00m

650.000

 

Từ 13,50m đến 16,50m

505.000

 

Từ 11,00m đến 13,00m

481.000

 

Từ 4,00m đến dưới 10,50m

455.000

Thị trấn A Lưới, huyện A Lưới

Đơn vị tính: Đồng/m2

TT

ĐƯỜNG QUY HOẠCH

(Mặt cắt đường tính cả vỉa hè)

GIÁ ĐẤT Ở

 

Từ 19,50m trở lên

748.000

 

Từ 17,00m đến 19,00m

605.000

 

Từ 13,50m đến 16,50m

561.000

 

Từ 11,00m đến 13,00m

495.000

 

Từ 4,00m đến dưới 10,50m

429.000

Giá đất ở tại các các khu quy hoạch, khu đô thị, khu dân cư mới và khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô 

Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền

Ví dụ: Giá đất đường có mặt cắt 16,5m (thuộc Khu quy hoạch chi tiết phân lô đất ở thôn Bồ Điền) là 2,5 triệu đồng/m2.

Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền

Ví dụ: Giá đất đường 16,5m (thuộc các tuyến đường quy hoạch trung tâm thương mại huyện Quảng Điền) là 3,6 triệu đồng/m2.

Các phường thuộc thị xã Hương Trà

Ví dụ: Giá đất tại đường gom tiếp giáp đường Cách mạng tháng 8 đoạn 3 (thuộc Phường Tứ Hạ) là 2,28 triệu đồng/m2.

Thành phố Huế

Ví dụ: Giá đất đường 16,5m (thuộc Phường An Cựu) có giá 4,9 triệu đồng/m2.

Thị xã Hương Thủy

Ví dụ: Giá đất đường 15m (thuộc Khu dân cư 6A, 6B) có giá 1,87 triệu đồng/m2.

Thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang

Đơn vị tính: Đồng/m2

TT

Xã, khu quy hoạch, mặt cắt đường

(tính cả vỉa hè)

GIÁ ĐẤT Ở

I

Xã Phú Mỹ

3.360.000

1

Các đường: 19,5m; 26m; 36m; 100m

2.880.000

2

Các đường: 12m; 13,5m; 16,5m

 

II

Xã Phú Thượng

4.030.000

1

Các đường: 19,5m; 26m; 36m; 100m

3.360.000

2

Các đường: 12m; 13,5m; 16,5m

3.360.000

Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang

Ví dụ: Giá đất từ 24,50m trở lên tại Khu quy hoạch Phố chợ Lộc Bổn (thuộc xã Lộc Bổn) có giá 1,56 triệu đồng/m2.

Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc

Đơn vị tính: Đồng/m2

TT

Thị trấn, khu quy hoạch, mặt cắt đường

(tính cả vỉa hè)

GIÁ ĐẤT Ở

 

Thị trấn Khe Tre

 
 

Khu quy hoạch phân lô cụm dân cư Khu vực 1

 
 

Đường 11,5m

715.000

Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc

Đơn vị tính: Đồng/m2

TT

Xã, khu quy hoạch, mặt cắt đường

(tính cả vỉa hè)

GIÁ ĐẤT Ở

 

Xã A Ngo

 
 

Khu quy hoạch Bến xe A Lưới

 
 

Đường 13,5m

561.000

 

Đường 11,0m

429.000

Thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông

Đơn vị tính: Đồng/m2

TT

Khu chức năng

Giá đất thương mại, dịch vụ

Đất SXKDPNN không phải là đất TMDV

1

Khu công nghiệp và khu phi thuế quan

175.000

150.000

2

Khu cảng Chân Mây và khu liên hợp

396.000

340.000

3

Khu vực ven đường phía tây đầm Lập An

193.000

165.000

4

Khu vực Hói Mít, Hói Dừa

140.000

120.000

5

Khu công nghiệp kỹ thuật cao

140.000

120.000

6

Khu du lịch Bãi Cà, Bãi Chuối, đảo Sơn Chà

175.000

150.000

7

Khu trung tâm điều hành và khu tiếp vận

385.000

330.000

8

Khu du lịch Lăng Cô

   
 

Lăng Cô 1: Đoạn từ núi Giòn đến giáp khu trung tâm du lịch.

394.000

338.000

 

Lăng Cô 2: Đoạn từ Trung tâm du lịch đến giáp nhà thờ Loan Lý và bán đảo Lập An.

473.000

405.000

 

Lăng Cô 3: Đoạn từ nhà thờ Loan Lý đến giáp làng Chài Lăng Cô.

1.000.000

857.000

9

Khu du lịch Cảnh Dương, Cù Dù

270.000

231.000

Xem chi tiết bảng giá đất Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2024 tại đây. 

 

Tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bổ sung trình tự xây dựng bảng giá đất, trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trong xây dựng bảng giá đất; việc xây dựng bảng giá đất theo vùng giá trị, thửa đất chuẩn đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất.

Dự thảo nêu rõ, bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm được công bố công khai và áp dụng từ ngày 1/1 của năm.

Bảng giá đất được áp dụng cho 11 trường hợp:

1. Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

2. Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm;

3. Tính thuế sử dụng đất, thuế đối với các dự án chậm tiến độ hoặc không đưa đất vào sử dụng;

4. Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

5. Tính tiền sử dụng đất tăng thêm đối với những trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, không đưa đất vào sử dụng;

6. Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

7. Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

8. Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

9. Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

10. Tính giá khởi điểm đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất.

11. Làm căn cứ để tính giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, xây dựng công trình trên không.

Các trường hợp tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì giá đất để tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm ổn định trong 5 năm.

Anh Thư

Bất động sản 5 tháng đầu năm: Vốn ngoại đăng ký giảm mạnh, số doanh nghiệp giải thể tăng
Sức cầu thị trường địa ốc vẫn yếu trong khi dòng vốn chảy vào lĩnh vực này chưa có sự cải thiện. Riêng vốn FDI đăng ký vào bất động sản 5 tháng đầu năm nay giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.