Nhà đất

Bà Rịa - Vũng Tàu có quy định mới về tách thửa, hợp thửa đất

16:24 | 14/10/2021

Chia sẻ

Bà Rịa - Vũng Tàu đã bãi bỏ một số quy định không phù hợp như tách thửa đối với quy mô diện tích lớn; tách thửa đất nông nghiệp với quy mô lớn (lớn hơn 2.000 m2 tại TP Vũng Tàu và lớn hơn 5.000 m2 tại các địa bàn khác).
Bà Rịa - Vũng Tàu có quy định mới về tách thửa, hợp thửa đất - Ảnh 1.

Bà Rịa – Vũng Tàu bỏ một số quy định chưa phù hợp về tách thửa đất. (Ảnh minh họa: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu).

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành quyết định số 15 quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Theo quy định mới, đối với thửa đất trong đô thị được thực hiện tách thửa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt thì áp dụng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 và quy chế quản lý quy hoạch – kiến trúc đô thị hoặc quy chế quản lý kiến trúc được duyệt.

Với thửa đất ngoài đô thị được thực hiện tách thửa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt, trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt thì áp dụng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 và quy chế quản lý kiến trúc (nếu có) được duyệt.

Quyết định này đã bổ sung quy định điều kiện hợp thửa cho phù hợp theo khoản 23 Điều 1 của Nghị định số 148 ngày 18/12/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Cụ thể, việc hợp thửa phải cùng nhóm đất. Trường hợp tách một phần diện tích của một hay nhiều thửa đất để hình thành một hay nhiều thửa đất mới thì các thửa đất mới phải có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 của quyết định này. Việc giải quyết tách thửa, hợp thửa trong trường hợp này được thực hiện đồng thời và cấp giấy chứng nhận cho thửa đất mới.

Cũng theo quy định mới, đất ở có nhà thì diện tích đất ở tối thiểu áp dụng tại khu vực đô thị (phường, thị trấn) và huyện Côn Đảo từ 36 m2 trở lên và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 4 m, chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 4 m tại đường phố có lộ giới nhỏ hơn 20 m.

Đối với đất có diện tích từ 45 m2 trở lên thì có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5 m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 m tại đường phố có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20 m. Tại địa bàn các xã còn lại là 40 m2.

Đối với đất ở chưa xây dựng nhà ở thì diện tích đất ở tối thiểu áp dụng tại khu vực đô thị và huyện Côn Đảo là 60 m2 (áp dụng cùng một mức diện tích tối thiểu tách thửa trên địa bàn huyện Côn Đảo bằng với mức quy định tại khu vực các phường, thị trấn cho phù hợp với nhu cầu thực tế). Tại địa bàn các xã còn lại là 80 m2 (quyết định 18 quy định là 100 m2).

Đối với đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp diện tích tối thiểu là 100 m2. Đối với đất nông nghiệp thuộc khu vực quy hoạch đất nông nghiệp diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách tại địa bàn các phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố và huyện Côn Đảo là 500 m2; tại địa bàn các xã còn lại là 1.000 m2.

Trường hợp thuộc khu vực quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, các thửa đất sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích tối thiểu như quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 và phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý.

Đối với những khu vực có đồ án quy hoạch riêng thì thực hiện tách thửa theo quy định quản lý đồ án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định 15 bãi bỏ một số quy định chưa phù hợp, gây phát sinh thủ tục hành chính như tách thửa đối với quy mô diện tích lớn; tách thửa đất nông nghiệp với diện tích lớn (lớn hơn 2.000 m2 tại TP Vũng Tàu và lớn hơn 5.000 m2 tại các địa bàn khác).

Đồng thời, tại quy định về diện tích tối thiểu đối với đất nông nghiệp, quyết định mới cũng đã bỏ quy định “riêng đối với đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối phải đắp bờ trước khi tách thửa” cho phù hợp với tình hình thực tiễn, tránh gây phát sinh và khó khăn cho người dân.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2021 và thay thế cho Quyết định số 18 ngày 22/7/2019 quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trước đó, hồi tháng 4, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương tạm dừng thực hiện thủ tục giao dịch đối với đất đồng sở hữu.

Cụ thể, tỉnh này tạm dừng các thủ tục chuyển nhượng cho nhiều hộ gia đình, cá nhân chung quyền sử dụng một thửa đất (kể cả các trường hợp đã tiếp nhận hồ sơ nhưng chưa hoàn thành các thủ tục xác nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) đối với các trường hợp diện tích đất bình quân/hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong cùng một thửa đất thấp hơn diện tích tối thiểu tách thửa theo quy định.

Hà Lê