Doanh nghiệp

An Phát Holdings chuyển 1,9 triệu cổ phần tại Liên vận An Tín sang HII

07:59 | 25/03/2020

Chia sẻ

Sau khi giao dịch được thực hiện, HII sẽ nâng tỉ lệ sở hữu tại An Tín từ 51% lên 70%.

Nghị quyết Hội đồng quản trị CTCP An Tiến Industries (mã: HII) vừa thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần đang lưu hành của CTCP Liên vận An Tín do CTCP Tập đoàn An Phát Holdings sở hữu.

Theo đó, An Tiến Industries nhận chuyển nhượng 1,9 triệu cổ phần, tương đương 19% vốn điều lệ của Liên vận An Tín từ An Phát Holdings. Sau khi giao dịch được thực hiện, HII sẽ nâng tỉ lệ sở hữu tại An Tín từ 51% lên 70%.

HĐQT công ty cũng ủy quyền cho ông Đoàn Minh Đức - Tổng Giám đốc Công ty quyết định giá nhận chuyển nhượng, địa điểm nhận chuyển nhượng, kí kết hợp đồng chuyển nhượng và các thủ tục có liên quan... Thời gian chuyển nhượng dự kiến trong tháng 3/2020.

Được biết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của HII diễn ra hôm 20/3 vừa qua.

Tại đại hội, cổ đông HII đã chấp thuận cho CTCP Nhựa An Phát Xanh nâng tỉ lệ sở hữu lên 65% không cần thông qua chào mua công khai.

Bên cạnh đó, HII đặt mục tiêu năm 2020 đạt 3.300 tỉ đồng doanh thu và 60 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế. Công ty cũng có kế hoạch chia cổ tức với tỉ lệ 10-15% trong năm nay.

Kết thúc năm 2019, công ty đạt 4.632 tỉ đồng doanh thu và 54 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng hoàn thành 154% kế hoạch doanh thu và 77% kế hoạch lãi ròng. Với kết quả đạt được, công ty đã chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 15%.

Thanh Tùng