|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

87 mã trên HOSE không được cấp margin, NVL, HVN, HAG, FRT tiếp tục góp mặt

20:30 | 27/11/2023
Chia sẻ
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa bổ sung cổ phiếu ITD của CTCP Công nghệ Tiên Phong vào danh mục chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo HOSE, cổ phiếu ITD không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng (niên độ tài chính 2023 – 2024) là số âm.

Sau khi bổ sung thêm ITD, sàn HOSE có 87 mã chứng khoán không được cấp margin trong đó có những mã đang có thanh khoản lớn trên thị trường như HVN, SMC, QCG, POM, NVL, HVN, HT1, HAG, DXS, APH, FRT, ITA…

Lý do không được cấp margin rất đa dạng như thời gian niêm yết dưới 6 tháng, chứng khoán thuộc diện kiểm soát, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ trên BTCC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 là số âm, BCTC soát xét bán niên năm 2023 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán. Dưới đây là 87 cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ.

 

 

 

 

 

 

 

Thu Thảo