Thời sự

8 huyện ở Hà Nội sắp lên quận, đáng chú ý có Thanh Oai, Thường Tín, Mê Linh

16:55 | 25/04/2021

Chia sẻ

Giai đoạn 2021-2025, các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng sẽ phát triển lên quận và các huyện Thanh Oai, Thường Tín, Mê Linh... lên quận vào giai đoạn 2026 - 2030.

Theo Cổng TTĐT TP Hà Nội, Thành ủy Hà Nội vừa ban hành chương trình 04 về xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn. 

Theo đó, Hà Nội sẽ tập trung xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí đô thị tại 5 huyện sẽ lên quận giai đoạn 2021-2025 (Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng) và 3 huyện lên quận giai đoạn 2026-2030 (Thanh Oai, Thường Tín, Mê Linh).

Về nguồn vốn, Hà Nội tập trung huy động các nguồn lực của Nhà nước và xã hội với tổng nguồn vốn dự kiến khoảng 92.680 tỷ đồng (tăng khoảng 15% so với giai đoạn 2016-2020). Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước là 83.700 tỷ đồng; từ doanh nghiệp, nhân dân là 8.980 tỷ đồng.

Hôm 20/4, Thành ủy Hà Nội đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng, phát triển năm huyện thành quận gồm 26 người, do Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh làm trưởng ban. 

Trước đó huyện Hoài Đức đã được định hướng lên quận từ năm 2020, tuy nhiên do chưa đạt các tiêu chí nên phải lùi thời gian đến cuối năm 2021 hoặc 2022. 4 huyện còn lại (Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng) được TP phê duyệt đề án đầu tư để lên quận trong giai đoạn 2021-2025.

Anh Đào