Chứng khoán

5 yếu tố ảnh hưởng đến giá của chứng quyền có bảo đảm

07:00 | 21/03/2018

Chia sẻ

Biết được 5 yếu tố ảnh hưởng đến giá của chứng quyền có bảo đảm, nhà đầu tư có thê chủ động hơn trong việc xác định giá mua bán của một chứng quyền, từ đó ra các quyết định nhanh chóng. 
5 yeu to anh huong den gia cua chung quyen co bao dam 23 cổ phiếu đáp ứng điều kiện là chứng khoán cơ sở của chứng quyền
5 yeu to anh huong den gia cua chung quyen co bao dam Những điểm lưu ý về quy chế niêm yết và công bố thông tin chứng quyền có bảo đảm

Giá chứng quyền là khoản chi phí mà nhà đầu tư phải bỏ ra nếu muốn sở hữu chứng quyền có đảm bảo (Cover Warrant - CW). Vào thời điểm phát hành, giá chứng quyền là mức giá chào bán của tổ chức phát hành.

Khi chứng quyền có bảo đảm được niêm yết vào giao dịch trên Sở GDCK, giá chứng quyền chính là giá giao dịch của chứng quyền có bảo đảm trên thị trường.

Có 5 yếu tổ ảnh hưởng đến giá của chứng quyền có đảm bảo.

5 yeu to anh huong den gia cua chung quyen co bao dam
CW là công cụ có thể giúp nhà đầu tư kiếm lời nhanh chóng hơn so với chứng khoán cơ sở, tuy nhiên đi cùng với nó sẽ là rủi ro

Giá thị trường của chứng khoán cơ sở (CKCS) giá thực hiện quyền là hai yếu tố quan trọng để xác định giá trị nội tại của chứng quyền. Mức độ chênh lệch của hai yếu tố này sẽ tác động trực tiếp đến giá CW.

Thời gian đáo hạn thể hiện giá trị thời gian của CW, thời gian đáo hạn của CW càng dài thì giá trị của CW càng cao.

Biến động giá CKCS là mức dao động giá của chứng khoán cơ sở. Nếu chứng khoán cơ sở có biên độ dao động giá càng cao thì khả năng tạo ra lợi nhuận của nhà đầu tư càng lớn, do đó giá CW cũng cao.

Có hai biến động giá của chứng khoán cơ sở. Biến động lịch sử, được đo lường bởi sự thay đổi của giá chứng khoán trong quá khứ.

Và biến động hàm ý, được tính toán căn cứ trên giá hiện tại của CW. Độ biến động này thể hiện sự đánh giá của thị trường về mức độ mà giá của CKCS sẽ biến động trong vòng đời của CW.

Lãi suất, việc tăng/giảm lãi suất cũng tác động đến giá của CW. Khi nhà đầu tư mua một chứng quyền mua, nhà đầu tư đã trì hoãn việc thanh toán giá thực hiện cho đến ngày đáo hạn.

Việc trì hoãn này đã tiết kiệm cho nhà đầu tư một khoản tiền so với việc trực tiếp mua chứng khoán cơ cở và khoản tiết kiệm này được hưởng thu nhập từ lãi suất.

Khi lãi suất tăng thì thu nhập của nhà đầu tư sẽ lớn hơn. Do đó, nhà đầu tư sẽ phải trả nhiều tiền hơn với CW mua và ít tiền hơn so với CW bán.

5 yeu to anh huong den gia cua chung quyen co bao dam
Thay đổi các yếu tổ ảnh hưởng đến giá chứng quyền có bảo đảm (CW)