|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

4/7 thành viên HĐQT LDG xin từ nhiệm

11:11 | 23/06/2023
Chia sẻ
Tính cả ông Trịnh Quốc Nam và ông Louis Nguyễn vừa nộp đơn từ nhiệm, LDG có 4/7 thành viên HĐQT nhiệm kỳ hiện tại đã xin rút lui, trong đó ông Lê Văn Vũ và ông Ngô Ngọc Huyên đã gửi đơn từ cuối 2022.

Ngày 22/6, Hội đồng quản trị (HĐQT) của CTCP Đầu tư LDG (Mã: LDG) đã nhận được đơn từ nhiệm của ông Trịnh Quốc Nam với vị trí Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của LDG vì lý do cá nhân. Ông Nam tham gia vào LDG từ cuối tháng 6/2021.

Thời gian ông Nam nộp đơn cũng là lúc LDG tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 lần 2. Tuy nhiên, đại hội đã bất thành do chỉ có 217 cổ đông tham dự, đại diện cho hơn 41,6 triệu cổ phần, chiếm 16,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trước đó một ngày, tức 21/6, ông Louis Nguyễn đã gửi đến HĐQT đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT vì lý do cá nhân.

Như vậy tính cả đơn từ nhiệm của ông Nam và ông Louis Nguyễn, LDG có 4/7 thành viên HĐQT nhiệm kỳ hiện tại nộp đơn từ nhiệm, trong đó ông Lê Văn Vũ và ông Ngô Ngọc Huyên đã nộp đơn từ cuối 2022.

Trong khi đó, LDG đã công bố một ứng viên ứng cử vào HĐQT là ông Nguyễn Quang Ninh (sinh năm 1979). Ông Ninh hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Kinh doanh Thông minh - một công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản được thành lập năm 2017.

Minh Hằng