|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

yen Nhật

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 24/3: Tiếp tục tăng tại đa số ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 24/3: Tiếp tục tăng tại đa số ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (24/3), tỷ giá yen Nhật đồng loạt tăng ở hai chiều giao dịch tại nhiều ngân hàng. Đồng thời, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 179,25 - 180,25 VND/JPY.
Tài chính -09:46 | 24/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 23/3: Tăng trở lại tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 23/3: Tăng trở lại tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (23/3), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng được điều chỉnh tăng trở lại ở hai chiều giao dịch. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 178,57 - 179,57 VND/JPY.
Tài chính -09:29 | 23/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 22/3: Đồng loạt giảm tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 22/3: Đồng loạt giảm tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (22/3), tỷ giá yen Nhật quay đầu giảm đồng loạt ở hai chiều giao dịch tại các ngân hàng. Đồng thời, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này giảm, hiện đang ở mức 177,43 - 178,53 VND/JPY.
Tài chính -09:25 | 22/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 21/3: Các ngân hàng tiếp tục tăng tỷ giá

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 21/3: Các ngân hàng tiếp tục tăng tỷ giá

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (21/3), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng tiếp tục tăng đồng loạt ở hai chiều giao dịch. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 178,67 - 179,67 VND/JPY.
Tài chính -09:23 | 21/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 20/3: Duy trì đà tăng tại nhiều ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 20/3: Duy trì đà tăng tại nhiều ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (20/3), tỷ giá yen Nhật đồng loạt tăng ở hai chiều giao dịch tại đa số ngân hàng. Đồng thời, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 177,32 - 178,32 VND/JPY.
Tài chính -09:26 | 20/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 18/3: Hầu hết ngân hàng tăng tỷ giá

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 18/3: Hầu hết ngân hàng tăng tỷ giá

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (18/3), tỷ giá yen Nhật tại đa số ngân hàng đồng loạt tăng ở hai chiều giao dịch. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 177,11 - 178,11 VND/JPY.
Tài chính -09:00 | 18/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 17/3: Được điều chỉnh giảm trở lại tại đa số ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 17/3: Được điều chỉnh giảm trở lại tại đa số ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (17/3), tỷ giá yen Nhật được điều chỉnh giảm đồng loạt ở hai chiều giao dịch tại nhiều ngân hàng. Trong khi đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 176,26 - 177,26 VND/JPY.
Tài chính -09:32 | 17/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 16/3: Quay đầu tăng tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 16/3: Quay đầu tăng tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (16/3), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng đồng loạt tăng trở lại ở hai chiều giao dịch. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 176,15 - 177,15 VND/JPY.
Tài chính -09:28 | 16/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 15/3: Các ngân hàng đồng loạt giảm tỷ giá

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 15/3: Các ngân hàng đồng loạt giảm tỷ giá

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (15/3), tỷ giá yen Nhật quay đầu giảm đồng loạt ở hai chiều giao dịch tại các ngân hàng. Trong khi đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 175,11 - 176,11 VND/JPY.
Tài chính -09:29 | 15/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 14/3: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 14/3: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (14/3), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng đồng loạt tăng ở hai chiều giao dịch. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 174,83 - 176,03 VND/JPY.
Tài chính -09:29 | 14/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 13/3: Xu hướng tăng chiếm đa số ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 13/3: Xu hướng tăng chiếm đa số ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (13/3), tỷ giá yen Nhật đồng loạt tăng ở hai chiều giao dịch tại nhiều ngân hàng. Đồng thời, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 174,59 - 175,59 VND/JPY.
Tài chính -09:36 | 13/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 11/3: Các ngân hàng điều chỉnh tăng giảm không đồng nhất

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 11/3: Các ngân hàng điều chỉnh tăng giảm không đồng nhất

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (11/3), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng biến động trái chiều. Trong khi đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 173,52 - 174,52 VND/JPY.
Tài chính -08:55 | 11/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 10/3: Tiếp tục tăng tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 10/3: Tiếp tục tăng tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (10/3), tỷ giá yen Nhật duy trì đà tăng ở cả hai chiều giao dịch tại các ngân hàng. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 173,46 - 174,46 VND/JPY.
Tài chính -09:33 | 10/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 9/3: Được điều chỉnh tăng trở lại tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 9/3: Được điều chỉnh tăng trở lại tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (9/3), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng đồng loạt tăng trở lại ở cả hai chiều giao dịch. Đồng thời, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 172,49 - 173,69 VND/JPY.
Tài chính -09:43 | 09/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 8/3: Các ngân hàng đồng loạt giảm tỷ giá

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 8/3: Các ngân hàng đồng loạt giảm tỷ giá

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (8/3), tỷ giá yen Nhật tiếp tục giảm đồng loạt ở cả hai chiều giao dịch tại các ngân hàng. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này giảm, hiện đang ở mức 172,46 - 173,66 VND/JPY.
Tài chính -09:29 | 08/03/2023
Cập nhật tỷ giá yen Nhật mới nhất tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Cập nhật tỷ giá yen Nhật mới nhất tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

VietnamBiz liên tục cập nhật những thông tin về tỷ giá yen Nhật bao gồm: giá mua vào giá mua vào tiền mặt, giá mua vào chuyển khoản, giá bán ra tiền mặt và giá bán ra chuyển khoản tại các ngân hàng trong nước cũng như tỷ giá yen Nhật đang được mua - bán trên thị trường chợ đen.

Qua bài viết này bạn đọc có thể cập nhật được những thông tin mới nhất về tỷ giá yen Nhật hàng ngày, khi khách hàng có nhu cầu trao đổi hoặc giao dịch loại đồng ngoại tệ là yen Nhật tại các ngân hàng như: Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Eximbank, NCB, HSBC, VPBank, MSB, MBBank,....

Bên cạnh đó còn chúng tôi còn liên tục cập nhật mỗi ngày tỷ giá yen Nhật tại thị trường chợ đen để phục vụ nhu cầu bạn đọc. Tỷ giá chợ đen thường được nhiều người quan tâm do thường được mua với giá thấp và bán với giá cao hơn khi giao dịch tại ngân hàng. Đặc biệt khi giao dịch tại thị trường này, khách hàng không cần phải giải trình về mục đích sử dụng.

Giới thiệu đồng yen Nhật

Yên là đơn vị tiền tệ chính thức của nước Nhật. Đây đồng thời cũng là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ ba ở trên thị trường ngoại hối chỉ sau đồng USD và đồng Euro. Đồng yen Nhật cũng được sử dụng phổ biến như một loại tiền tệ dự trữ sau các đơn vị đồng USD, đồng Euro và bảng Anh.

Khái niệm về đồng yen Nhật là một thành phần nằm trong chương trình hiện đại hóa của chính phủ Minh Trị đối với nền kinh tế Nhật Bản. Trong đó, quy định về việc thành lập đồng tiền thống nhất trên toàn quốc được mô phỏng dựa theo hệ thống tiền tệ thập phân của châu Âu.

Trước khi Minh Trị có duy tân, những khu vực cát cứ phong kiến của nước Nhật đều phát hành đơn vị tiền riêng của mình với một loạt những mệnh giá tiền tệ không tương thích.

Đạo luật tiền tệ ra đời vào năm 1871 đã loại bỏ các loại tiền này và thiết lập nên đồng yên, được định nghĩa là 1,5g vàng hoặc 24,26g bạc. Đây cũng là đơn vị tiền tệ thập phân mới của Nhật. Những khu vực cát cứ đã nhanh chóng trở thành các tỉnh. Bên cạnh đó, các kho sản xuất tiền đã trở thành những ngân hàng tư nhân cấp tỉnh, ban đầu vẫn được giữ nguyên để in tiền.

Nhằm chấm dứt tình trạng này, Ngân hàng Nhật Bản đã được chính thức thành lập vào năm 1882 và độc quyền kiểm soát nguồn cung tiền tại thị trường Nhật Bản.

Sau khi bạc bất giá vào năm 1873, đồng yen Nhật cũng đã mất giá so với đồng USD và đồng CAD. Đến năm 1897, đồng yen Nhật chỉ còn giá khoảng 0,5 USD. Cũng vào năm đó, Nhật Bản đã áp dụng các tiêu chuẩn trao đổi vàng, vì lý do này nên đồng yên đã bị đóng băng giá trị chỉ 0,5 USD. Tỷ giá này vẫn được duy trì đến tháng 12/1932. Sau đó, vào 7//1932, đồng yen Nhật đã giảm xuống chỉ còn 0,3 USD và đến năm 1933 là còn 0,2 USD.

Sau nhiều đợt biến động về tỷ giá, đến năm 1973, chính phủ Nhật Bản đã duy trì chính sách can thiệp tiền tệ và đồng yen Nhật lúc này đã nương theo chế độ “thả nổi có kiểm soát”. Chính phủ Nhật Bản lúc này đã tập trung vào thị trường xuất khẩu cạnh tranh, đồng thời đảm bảo tỷ giá hối đoái thấp đối với đồng Yên thông qua thặng dư thương mại.

Hiệp định Plaza được ký kết vào năm 1985 đã tạm thời thay đổi tình trạng trên. Tỷ giá hối đoái đã giảm từ mức trung bình là ¥239/1 USD năm 1985 xuống còn ¥128 vào năm 1988. Điều này đã dẫn đến tỷ lệ cao nhất ¥80 so với đồng USD năm 1995. Nó cũng đã làm tăng giá trị GDP của nhật. Tuy nhiên, cũng từ thời điểm này, tỷ giá đồng Yên thế giới đã giảm đi đáng kể.

Ngân hàng Nhật Bản ngay lúc này đã đưa ra chính sách lãi suất từ 0 đến gần 0. Trước đó, chính phủ Nhật Bản cũng đã có chính sách chống lại tình trạng lạm phát vô cùng nghiêm ngặt.

Cập nhật giá yen Nhật tại các ngân hàng

Dưới đây chúng tôi cập nhật thông tin tỷ giá yen Nhật tại một số ngân hàng trong nước về tỷ về tỷ giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và tỷ giá bán ra bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ( Agribank ), Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam ( Vietcombank ), Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Vietinbank, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ), Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam ( Techcombank ), Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank ), Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam ( Eximbank ), ngân hàng thương mại cổ phần Quốc dân ( NCB ), ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng ( VPBank ), ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam ( MSB ), ngân hàng HSBC, ngân hàng Quân Đội ( MB ) và một số ngân hàng khác….

Cập nhật tỷ giá yen Nhật tại thị trường chợ đen

Tại thị trường chợ đen hôm nay, đồng yen Nhật giao dịch ở mức là 176,32 - 177,52 VND/JPY, tương ứng cùng điều chỉnh giảm 0,07 đồng so với phiên ngày hôm qua. Giá mua vào và giá bán ra hiện cao hơn hầu hết các ngân hàng đang được khảo sát hiện nay.

Đồng yen Nhật hôm nay tại thị trường quốc tế

Trong những phiên giao dịch gần đây, đồng yen tại Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hai mươi tư năm trở lại đây khi so sánh với đồng đô la Mỹ trước khi được dự báo là sẽ tăng trở lại vào thời điểm mở cửa phiên giao dịch tại thị trường thủ đô Tokyo.

Tại phiên giao dịch tại thủ đô Tokyo, tỷ giá mua vào và bán ra yen Nhật giữa đồng tiền này và đô la Mỹ đang được ghi nhận ở mức 135,25-28 yen/USD, tăng mạnh so với mức 135,43-53 yen/USD tại thị trường New York và 134,42-44 yen/USD ở thị trường này vào lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua.

Theo một ghi nhận trước đó, tại thị trường New York, đồng yen Nhật của Nhật Bản đã có lúc giảm xuống mức 135,60 yen/USD, mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 1998.

Đồng yen Nhật không chỉ mất giá so với đồng đô la Mỹ, mà đối với còn giảm giá cả với đồng euro. Tỷ giá mua vào và bán ra giữa hai đồng ngoại tệ này trên thị trường Tokyo vào sáng nay là 141,13-21 yen/euro, tăng mạnh so với mức giá đóng cửa phiên hôm qua là 140,70-74 yen/euro, tuy nhiên vẫn ở mức khá thấp trên thị trường ngoại tệ hiện nay.

Tỷ giá đồng yen Nhật đã giảm 14,5% so với đồng đô la Mỹ trong năm nay, mức giảm mạnh nhất trong số các loại tiền tệ thuộc Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

Nguyên nhân khiến đồng yen Nhật tiếp tục mất giá so với cả đồng đô la Mỹ và euro chủ yếu là do các nhà đầu tư dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sắp tới có sự điều chỉnh lãi suất cơ bản tăng mạnh trong tuần này, khiến khoảng cách lãi suất giữa hai nước Nhật Bản và Mỹ sẽ tiếp tục được nới rộng vì Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) hiện vẫn duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng ngay cả khi các ngân hàng trung ương lớn khác đang thắt chặt chính sách tiền tệ.

Đồng yen Nhật cũng chịu áp lực giảm giá so với các ngoại tệ mạnh khác. Ghi nhận vào thời điểm đầu tháng này, đồng yen Nhật giảm giá xuống mức thấp nhất so với đồng euro và đô la Úc sau khi Ngân hàng Trung ương của Úc điều chỉnh tăng mạnh lãi suất hơn so với dự báo trước đó.

VietnamBiz luôn cập nhật những thông tin mới nhất về giá yen Nhật đến bạn đọc tham khảo.

Công ty chứng khoán đồng loạt bơm tiền rẻ kích thích thị trường giai đoạn ảm đạm
Để kích thích thị trường trong giai đoạn ảm đạm, nhiều công ty chứng khoán đã triển khai chương trình ưu đãi lãi suất vay margin từ 8,8 - 11,5%/năm kéo dài từ 3 đến 6 tháng.