Chứng khoán

Yeah1 muốn bán gần 1,8 triệu cổ phiếu quĩ với giá tối đa 80.000 đồng/cp

09:33 | 22/09/2020

Chia sẻ

CTCP Tập đoàn Yeah1 vừa thông báo giá bán 1,8 triệu cổ phiếu quĩ trong khoảng từ 35.000 đồng/cp đến 85.000 đồng/cp.

CTCP Tập đoàn Yeah1 (Mã: YEG) vừa có văn bản bổ sung thông tin về việc bán gần 1,8 triệu cổ phiếu quĩ. 

Theo đó, Yeah1 thông báo giá bán cổ phiếu quĩ trong khoảng từ 35.000 đồng/cp đến 85.000 đồng/cp. Với khoảng giá này, ước tính Yeah1 sẽ thu về 62 - 151 tỉ đồng từ việc bán cổ phiếu quĩ.

Theo nghị quyết công bố trước đó, Yeah1 dự kiến chào bán hết 1,8 triệu cổ phiếu quĩ nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. Thời gian giao dịch sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và thực hiện công bố thông tin theo qui định. 

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, Yeah1 đạt 437 tỉ đồng doanh thu, lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ chỉ còn hơn 400 triệu đồng, giảm 90% sau kiểm toán. So với cùng kì năm 2019 thì doanh thu nửa đầu năm đã giảm tới 41% nhưng lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ lại cải thiện so với khoản lỗ gần 94 tỉ đồng.

Tại ngày 30/6, Yeah1 chỉ còn khoản lỗ luỹ kế 560 triệu đồng. Khoản lỗ luỹ kế 305 tỉ đồng tại thời điểm đầu năm đã không còn do doanh nghiệp đã chuyển gần 308 tỉ đồng thặng dự vốn cổ phần sang. Việc xoá lỗ luỹ kế thực hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 20/5.

Linh Giang