Hàng hóa

Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam - Ấn Độ dần phục hồi

11:04 | 02/10/2020

Chia sẻ

Thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ bắt đầu lấy lại được đà tăng trưởng như trước khi có đại dịch COVID-19 khi kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 8 đã tương đương với kết quả đạt được cùng kì năm ngoái.

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ (Bộ Công Thương) cho biết theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam - Ấn Độ trong tháng 8 năm 2020 đạt 1,02 tỉ USD tăng 12% so với tháng 7 và tương đương với kết quả đã đạt được cùng năm ngoái.

Tính lũy kế trong 8 tháng đầu năm 2020, thương mại song phương đạt 6,08 tỉ USD, giảm 24,4 % so với cùng năm trước.

Trong đó Việt Nam xuất khẩu 3,12 tỉ USD giảm 34,2% so với 4,74 tỉ USD và nhập khẩu đạt 2,96 tỉ USD, tăng gần 5% so với 2,82 tỉ USD cùng năm 2019. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Ấn Độ đạt 159,23 triệu USD.

Xuất khẩu điện thoại di động và linh kiện tiếp tục là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất đạt 872,77 triệu USD, giảm 11,7% so với cùng năm trước. Tiếp đến, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 542,39 triệu USD giảm 32,3%.

Xuất khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ phù tùng đứng ở vị trí thứ ba đạt 243,45 triệu USD, giảm 57,4% so với 570,88 triệu USD cùng năm 2019.

Về nhập khẩu, nhập khẩu sắt thép các loại tăng đột biến đạt 832, 75 triệu tăng 61,5% so với 515,77 triệu USD cùng năm trước, đây cũng là mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất.

Tiếp đến nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng trong 8 tháng đạt 210,78 triệu USD giảm 32,5%; dược phẩm đạt 172,40 triệu USD tăng 5,7%; hàng thủy sản đạt 161,45 triệu USD tăng 19,3%.

Theo số liệu của Bộ Công Thương Ấn Độ, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ trong 7 tháng đầu năm 2020 đạt 4,5 tỉ USD, giảm 29,68% so với mức 6,39 tỉ USD của cùng năm trước.

Trong đó, Ấn Độ xuất khẩu 2,06 tỉ USD, giảm 21,85% so với mức 2,63 tỉ USD của cùng năm trước; nhập khẩu 2,44 USD, giảm 35,17% so với cùng năm 2019.

Như Huỳnh