Hàng hóa

Xuất khẩu các nhóm hàng lớn nhất Việt Nam đều giảm trong nửa đầu tháng 11

18:36 | 26/11/2019

Chia sẻ

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn này đạt 11,03 tỉ USD, giảm 16% (tương ứng giảm 2,1 tỉ USD) so với 15 ngày cuối tháng 10, theo Tổng cục Hải quan. So với nửa cuối tháng 10, xuất khẩu nửa đầu tháng 11 biến động giảm ở những nhóm hàng lớn nhất.

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 15 ngày đầu tháng 11 đạt 22,09 tỉ USD, giảm 10,7% (tương ứng giảm 2,65 tỉ USD) so với nửa cuối tháng 10.

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11 tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 450,46 tỉ USD, tăng 7,6% (tương ứng tăng 31,83 tỉ USD) so với cùng năm 2018.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 15 ngày đầu tháng 11 thâm hụt 26 triệu USD. 

Tuy nhiên, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2019 đạt thặng dư 9,18 tỉ USD.

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn này đạt 11,03 tỉ USD, giảm 16% (tương ứng giảm 2,1 tỉ USD) so với 15 ngày cuối tháng 10. 

Lũy kế đến ngày 15/11, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 229,82 tỉ USD, tăng 8% (tương ứng tăng 17,07 tỉ USD) so với cùng năm 2018.

So với nửa cuối tháng 10, xuất khẩu nửa đầu tháng 11 biến động giảm ở một số mặt hàng: điện thoại các loại và linh kiện giảm 539 triệu USD (giảm 19%); máy vi tính điện tử và linh kiện giảm 351 triệu USD (18,2%); hàng dệt may giảm 135 triệu USD (9,7%); máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 134 triệu USD (13,9%); gỗ và sản phẩm gỗ giảm 127 triệu USD (21,9%)...

Tổng cục Hải quan cũng cho biết, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 11 đạt 11,06 tỉ USD, giảm 4,7% so với 15 ngày cuối tháng 10. 

Tính đến hết ngày 15/11/2019, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 220,64 tỉ USD, tăng 7,2% (tương ứng tăng 14,76 tỉ USD) so với cùng năm 2018.

So với nửa cuối tháng 10/2019, nhập khẩu trong 1 tháng 11/2019 biến động giảm ở một số mặt hàng: xăng dầu các loại giảm 180 triệu USD (giảm 40,8%); điện thoại các loại và linh kiện giảm 129 triệu USD (giảm 17%); than các loại giảm 124 triệu USD (giảm 56,7%); máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 106 triệu USD (giảm 6,2%)...

image003

Giá trị nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam trong nửa đầu tháng 11. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Lyly Cao